Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Cercetare şi Dezvoltare

ro en ru Principal                                                                                                                                                                               

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 
 
 

   Direcţia Cercetare şi Dezvoltare

| CCPLD | CMM | CCTI |

        

     Direcţia Cercetare şi Dezvoltare (DCD) din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat asigură sistemul de monitoring hidrometeorologic şi al calităţii componentelor mediului cu suport tehnico-ştiinţific performant, în scopul unei activităţi eficiente şi durabile, în responsabilitatea căreia intră:

 

- asigurarea ştiinţifico-metodică a activităţii tuturor subdiviziunilor SHS;

- organizarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile de activitate ale Serviciului;

- introducerea şi aplicarea standardelor naţionale şi internaţionale în domeniile de activitate ale SHS;

- asigurarea tehnică a subdiviziunilor Serviciului şi a reţelei naţionale de observaţii;

- administrarea reţelelor de comunicaţii ale SHS;

- participarea în procesul de familiarizare a organizaţiilor de stat şi a populaţiei cu informaţie hidrometeorologică şi privind calitatea mediului.

 

 

     În structura Direcţiei intră următoarele Centre:

 

- Centrul Cercetare şi Prognoze de Lungă Durată (CCPLD);

- Centrul Mijloace de Măsurare (CMM);

- Centrul Comunicaţii şi Tehnologii Informaţionale (CCTI).

     Organigrama Direcţiei Cercetare şi Dezvoltare

              

     

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite