Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Hărţi privind nivelul de poluare a aerului atmosferic cu reflectare situaţiei ecologice favorabilă şi nefavorabilă a zonelor mun. Chişinău:

2018

           Iarna        Primavara         Vara       Toamna    Media anuală

        

2017

           Iarna        Primavara         Vara       Toamna    Media anuală

        

2016

           Iarna        Primavara         Vara       Toamna    Media anuală

        

2015

           Iarna        Primavara         Vara       Toamna    Media anuală

        

2014

           Iarna        Primavara         Vara       Toamna    Media anuală

       

2013

           Iarna        Primavara         Vara       Toamna     Media anuală

       

 

 

Hărţile ecologice ale Chişinăului au fost elaborate de către Centrul de Cercetare şi GIS bazate pe investigaţiile zilnice efectuate în cadrul Centrul Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului a Direcţiei Monitoring a Calităţii Mediului şi reprezintă un set de hărţi care reflectă calitatea aerului din stratul de suprafată al atmosferei în diferite anotimpuri, astfel familiarizîndu-ne cu nivelul de poluare a aerului sectoarelor municipiului Chişinău.

 

Totodată, ţinînd cont de modificările periodice a situaţiei ecologice a municipiului Chişinău, hărţile respective nu întotdeauna reflectă informaţia reală a calităţii aerului într-un raion sau altul a oraşului.

 

 

 
 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer codd

Webmaster Principal Default homepage Favorite