HAZARDURILE METEO-CLIMATICE
DIN SEMESTRUL CALD AL ANULUI
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

 

  Riscul furtunilor cu grindină în Republica Moldova

  Riscul orajelor în Republica Moldova

  Riscul ploilor torenţiale puternice în Republica Moldova

  Riscul valurilor de căldură şi singulariăţilor termice pozitive in Republica Moldova.

  Riscul vînturilor puternice în Republica Moldova.

  Riscul secetelor în Republica Moldova.

 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ