Niveluri multianuale la posturile hidrologice. 

Ή

Rîul/postul

Hmed, cm

Hmax

Hmin

cm

data

cm

data

r. Dunărea

1

s. Giurgiuleşti

298

640

07-08.07.2010

-37

08.12.2005

Bazinul r. Prut

2

s. Şirăuţi

111

1164

28.07.2008

22

15-18.09.2012(2)

3

s. Lopatnic

674

1672

30.07.2008

181

27.11.1987

4

s. Corpaci

1329

2367

31.07.2008

212

30.12.1979

5

s. Dumeni

1387

2510

31.07.2008

254

30.01.1982

6

or. Costeşti

1340

2425

31.07.2008

254

30.01.1982

7

s. Brăneşti

268

832

31.07.2008

170

12-22.1994(2)

8

or. Ungheni

97

699

09.07.2010

-86

19.02.1983, 27.12.1984

9

s. Leuşeni

151

697

13.08-14.09.1991

-49

02-03.12.2012

10

or. Leova

107

620

05-06.05.1996

-114

16,17.12.2015

11

s. Brînza

203

527

20.07.2010

0

13-14.02.1984

12

r. Vilia            –   s. Bălăsineşti

121

563

13.07.1969

83

03.04.1945

13

r. Draghişte  –   s. Trinca

122

285

14.07.1969

85

12.05.1980

14

r. Ciuhur        –   s. Bîrlădeni

97

255

19.06.1985

74

05-20.07.1976(5)

15

r. Căldăruşa  –   s. Cajba

170

450

14.06.1959

140

17-23.05.1995(7)

16

r. Delia           –   s. Pîrliţa

97

219

08.05.2005

53

      02.03.1987,        06.07-25.08.1994(8)

Bazinul r.Nistru

17

or. Soroca

231

1137

19.03.1969

107

06.12.1945

18

s. Hruşca

296

1232

03.04.1969

178

02.10.1983

19

or. Camenca

134

821

13.06.69

-17

15.12.1961

20

or. Rîbniţa

858

1284

06-07.03.1978

251

14.04.1955

21

or. Dubăsari    (bief amonte)

783

971

05.04.1969

250

27.12.1961

22

or. Dubăsari    (bief aval)

-810

117

14.06.69

-1030

16.01-27.01.1964(2)

23

or. Grigoriopol

230

1088

15.06.69

38

19-23.11.2015

24

or. Bender

276

1092

03.08.2008

45

10-11.12.1954

25

s. Olăneşti

235

590

03.08.2008

82

19.11.1953

26

br. Turunciuc – s. Nezavertailovca

161

543

03.08.2008

-14

13.11.1984

27

r. Camenca –  or. Camenca

146

909

05.04.1932

13

20.06.1928

28

r. Beloci     –   s. Beloci

100

295

09.03.1963

84

16.11.1965

29

r. Molochiş – s. Molochişul Mare

152

387

23.05.1977

îng.

     11-12.02.1967,       01-02.03.1969

30

r. Ciorna     –     s. Mateuţi

100

505

01.07.1982

89

       14.02.1981,          28-31.01.1986(2)

31

r. Rîbniţa    –  s. Andreevca

143

356

20.06.1964

11

07.07.1946

32

r. Iagorlîc   –    s. Doibani

102

324

02.09.1938

îng.

29-31.01.1971(3)

33

r. Răut       –     or. Bălţi

132

393

20.06.1985

66

23-27.06.1978(5)

34

r. Răut       –     s. Jeloboc

122

521

06.09.1991

58

31.07.1987

35

r. Cubolta  –     s. Cubolta

63

274

30.06.1985

36

16-30.08.1990(14)

36

r. Căinari   –     s. Sevirova

245

500

05.07.1991

203

15.10-04.11.1963(4)

37

r. Ciulucul Mic –or. Teleneşti

80

332

27.08.1994

sec.

9-14.06.2015,
20-26.07.2015,
11-24.08.2015,
29-31.08.2015,
1-31.09.2015

38

r. Ichel      –      s. Goian

233

470

19.08.2005

209

20.08-19.09.2007(11)

39

r. Bîc         – or. Chişinău

103

359

20.06.1985

îng.

13.02-11.03.2012(18)

40

r. Botna      –  or. Căuşeni

175

424

28.06.1972

87

03.04.1975

Rîurile mici ale interfluviului Prut şi Nistru

41

albia Taraclia - or. Taraclia

251

606

20.08.1968

 îng.

28.01-31.12.1961(47)

42

r. Cogîlnic    –  or. Hînceşti

150

305

30.05.1960

sec.

14.07-14.10.1959(11)  17-26.09.1986(11)

 

Legenda :

Hmed   – nivelul mediu multianual, cm

Hmax   – nivelul maxim în toată perioada de observații ,cm

Hmin   – nivelul minim în toată perioada de observații, cm

îng.    –   rîu îngheţat

sec  – rîu secat

(11)    – numărul de cazuri în care s-a înregistrat valoarea indicată

 

 Şeful Direcţiei Hidrologie                                       V. Cazac  

 

Notă: Pentru orice informaţii suplimentare specialiştii Direcției Hidrologie Vă stau la dispoziţie la tel.:(022) 773622, (022)773518,  fax (022) 773636, e-mail: hidro@meteo.gov.md sau pe pagina WEB: www.meteo.md

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ