Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi

agrometeorologice din primăvara anului 2015

 

Din punct de vedere meteorologic, primăvara din anul 2015 în Republica Moldova a fost caldă și în fond cu precipitații. Începutul primăverii meteorologice (trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului peste 0º) s-a semnalat în fond pe 20 februarie (cu 3 săptămîni mai devreme ca de obicei),  iar sfîrșitul pe 4-8 mai, ceea ce cu 5-10 zile mai devreme faţă de termenele obişnuite.

Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului de primăvară (martie-mai) a constituit în teritoriu +9,9..+11,4, ceea ce cu 1,0-1,8 mai ridicată faţă de normă, fiind semnalată în medie o dată în 5  ani. Temperatura maximă a aerului pe parcursul sezonului a urcat în teritoriu pînă la +31,4º (24-25 mai, SM Dubăsari), iar cea minimă  a scăzut pînă la -6,8º (8-9 martie, SM Bălți, Bălțata).

Ultimele îngheţuri în aer cu intensitatea de -1..-2C s-au semnalat pe 22-23 aprilie izolat în raioanele din centrul și de sud ale țării, ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-15 ani. La suprafața solului și la înălțimea de 2 cm de la suprafața solului ultimele înghețuri s-au semnalat pe teritoriul țării în intervalul 20-24 aprilie cu intensitatea de -1..-6C.

Cantitatea precipitaţiilor căzute în decursul primăverii pe  70% din teritoriul ţării a constituit 100-140 mm (80-120% din normă).  În unele raioane din nordul și de sud a țării au căzut 85-95 mm (65-75% din normă). Doar la PAM Edineți și SM Ștefan-Vodă suma lor a atins 157-161 mm (130-135% din normă).

Deosebit de multe precipitații au căzut în luna martie, cînd suma lunară a lor a constituit 45-85 mm (170-270% din norma lunară). În luna mai, invers, s-a semnalat deficit de precipitații pe 85% din teritoriu suma lor nu a depășit 5-20 mm (5-40% din norma lunară), ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-15 ani.  

În unele zile (18-19 martie, 4 aprilie) izolat pe teritoriul țării s-a semnalat stratul de zăpadă, grosimea lui maximă pe platformele meteorologice a atins 9 cm (18 martie, SM Ștefan-Vodă).

Pe parcursul primăverii s-au semnalat ceață, oraje, grindină cu diametrul de pînă la 6 mm (aprilie, mai), intensificări ale vîntului de pînă la 24 m/s (SM Ceadîr-Lunga, Cahul, aprilie).

De asemenea, pe 26 mai s-a observat fenomen meteorologic stihinic sub formă de aversă puternică: la PAM Edineți în timp de 6 ore au căzut 51 mm de precipitații. Ploile puternice cu  grindină, care au căzut în luna mai izolat în raioanele de nord a țării (r-nele Briceni, Soroca, Edineț, Drochia), au cauzat vătămarea culturilor agricole.

Comparativ cu primăvara anului 2014, acest sezon a fost cu 1º mai rece și pe o mare parte a teritoriului cu  precipitaţii mai puține (cu 50-100 mm). Sezon analog după regimul termic este primăvara anului 2010.

Din cauza regimului termic ridicat, la începutul lunii martie s-a înregistrat reluarea vegetației culturilor de toamnă (cu 10-20 zile mai devreme față de termenii obișnuiți).

Trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +5º în direcția creșterii ei, pe cea mai mare parte a teritoriului țării a avut loc pe 20-21 martie, în raioanele extreme de nord pe 25 martie, fiind cu 5-10 zile mai devreme față de termenii obișnuiți.

Pe parcursul lunii martie la culturile de toamnă s-a semnalat înfrățirea, izolat formarea frunzei a treia. Înălțimea plantelor în dependență de faza de dezvoltare în fond a constituit 8-15 cm. La plantele înfrățite s-au format în medie 2-3 tulpini. Izolat spre sfîrșitul lunii la culturile de toamnă a început faza formarea paiului, ceea ce pe parcursul întregii perioade de observații se semnalează în medie o dată în 5-9 ani.

La situația din 28 martie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit 30-50 mm (90-130% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 135-215 mm (110-135% din normă).

Plantațiile multianuale pe o mare parte a teritoriului țării la începutul lunii martie s-au aflat în stare de repaus vegetativ, doar izolat în jumătatea de sud a țării s-a semnalat umflarea mugurilor la culturile pomicole. În raioanele extreme din sudul țării la soiurile timpurii de cais, cireș, vișin a început desfacerea mugurilor, ceea ce în fond cu trei săptămîni mai devreme decît de odicei. Către sfîrșitul lunii la culturile pomicole pretutindeni a continuat umflarea mugurilor, în jumătatea de sud a țării desfacerea mugurilor. La vița de vie, izolat în raioanele din sudul țării, la mijlocul lunii a început circulația sevei (cu o săptămînă mai devreme față de termenii obișnuiți).

La situaţia din 28 martie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit 125-220 mm (75-135% din normă).

În a doua jumătate a lunii unele gospodării  ale țării au început semănatul culturilor cerealiere timpurii de primăvară. Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm în prima și a doua decadă a lunii martie  a constituit între +4C și +6C, în a treia între +6C și +8C.

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +10C în direcția creșterii ei, fenomen ce caracterizează începutul vegetației active a culturilor agricole, în jumătatea de sud a țării a avut loc în fond pe 10 aprilie, fiind cu o săptămînă mai devreme  față de termenii obișnuiți, în jumătatea de nord pe 23-24 aprilie, fiind aproape de datele medii multianuale.

Condițiile meteorologice în o mare parte a lunii aprilie au fost în fond favorabile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă, plantațiilor multianuale și viței de vie, precum și pentru efectuarea semănatului și răsărirea culturilor cerealiere de primăvară.

La culturile de toamnă în prima jumătate a lunii aprilie a continuat înfrățirea, în a doua formarea paiului.

La situația din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit 20-35 mm (80-140% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 115-190 mm (85-130% din normă).

La semănăturile de mazăre spre sfîrșitul lunii s-a semnalat răsărirea și formarea frunzei a treia adevărată, la sfecla de zahăr și floarea soarelui răsărirea.

La culturile pomicole la începutul lunii aprilie în jumătatea de nord a țării s-a semnalat  desfacerea mugurilor, în jumătatea de sud desfacerea primelor frunze, la cais înflorirea. Către sfîrșitul lunii la culturile pomicole a continuat înflorirea, la cais a început creșterea rodului. La vița de vie în prima decadă a lunii aprilie s-a semnalat circulația sevei, în a doua și a treia decadă deschiderea ochiurilor și desfacerea frunzelor. La nuc către sfîrșitul lunii aprilie s-a semnalat înflorirea, izolat apariția inflorescenței.

La situaţia din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de     1 m pe plantaţiile multianuale au constituit 105-180 mm (75-125% din normă).

Pe parcursul lunii aprilie gospodăriile țării au continuat semănatul sfeclei de zahăr, florii-soarelui și porumbului. Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm a constituit între +6C și +8C la începutul lunii și între +13C și +15C la sfîrșitul ei.

În o mare parte a lunii mai, din cauza insuficienței de precipitații pe cea mai mare parte a teritoriului țării condițiile meteorologice au fost mai puțin favorabile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă, răsărirea și dezvoltarea în continuare a culturilor prășitoare, sădirea răsadului și răsărirea culturilor legumicole semănate. În general vremea uscată a contribuit la uscarea stratului superior al solului și reducerea rezervelor de umezeală productivă în sol.

La culturile de toamnă pe parcursul lunii mai s-a semnalat formarea paiului și înspicarea. La sfîrșitul lunii a început înflorirea.

La situația din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă pe 55% din teritoriu au constituit 40-70 mm (50-65% din normă), în restul teritoriului, preponderent în jumătatea de nord a țării 85-160 mm (75-140% din normă).

La mazăre s-a semnalat frunza a treia formarea inflorescențelor, la sfîrșitul lunii mai înflorirea.

La porumb la începutul lunii s-a semnalat răsărirea, în a doua jumătate a lunii a continuat formarea frunzelor. Către sfîrșitul lunii s-a format frunza a cincea și a șaptea, la semănăturile mai timpurii frunza a treia. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii în fond s-a egalat cu 15-40 cm.

La situația din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu porumb pe 55%  din teritoriu au constituit 5-15 mm (10-60% din normă), pe 45% din teritoriu, preponderent în raioanele din nordul țării - 20-30 mm (75-110% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 100-170 mm (80-130% din normă), izolat 70-90 mm  (55-70% din normă).

La floarea-soarelui la începutul lunii s-a semnalat formarea perechii a doua de frunze adevărate, în a doua jumătate formarea frunzelor următoare. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii în fond s-a egalat cu 10-30 cm.

La situația din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui în fond a constituit 5-15 mm (15-50% din normă), izolat 20-40 mm (75-150% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 100-160 mm (90-140% din normă), izolat 60-70 mm (50-55% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii s-a semnalat fazele: prima, a treia și a cincea frunză adevărată, la sfîrșitul lunii începutul îngroșării rădăcinii principale.

La culturile pomicole și nuc în decursul lunii s-a semnalat formarea și creșterea rodului, la soiurile timpurii de cireș și vișin coacerea. La vița de vie s-a semnalat formarea inflorescenței, izolat a început înflorirea (cu 1-2 săptămîni mai devreme decît termenii obișnuiți).

La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale în fond au constituit 100-130 mm (85-105% din normă), izolat 50-85 mm (45-60% din normă).

Starea culturilor agricole la situația din sfîrșitul lunii preponderent a fost satisfăcătoare.

 

 

Şef CMC     T. Bugaeva

 Şef CMA     T. Mironova