Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi

agrometeorologice din primăvara anului 2014

 

Din punct de vedere meteorologic, primăvara din anul 2014 în Republica Moldova a fost foarte caldă și cu precipitații. Trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +15C (începutul verii meteorologice) în acest an a avut loc pe 15-16 mai, fiind mai aproape de termenii obișnuiți.

Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului de primăvară a constituit în teritoriu +10,9..+12,4, fiind cu 2,0-2,8 mai ridicată faţă de normă, fiind semnalată în medie o dată în 10-20 de ani. Vreme anomal de caldă s-a semnalat în luna martie, cînd temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 5-6C,  ceea ce se semnalează în medie o dată în 30 ani.

Temperatura maximă a aerului pe parcursul sezonului a urcat în teritoriu pînă la +32,0º (26 mai, SM Tiraspol, Ceadîr-Lunga), iar cea minimă  a scăzut pînă la -7º (30 martie, SM Tiraspol).

Ultimele îngheţuri în aer cu intensitatea de -1C pe teritoriul țării s-au semnalat pe 6 mai, la suprafața solului și la înălțimea de 2 cm de la sol cu intensitatea de -3..-5C pe 7-8 mai. Înghețuri cu asemenea intensitate în aer și la suprafața solului în această perioadă se semnalează în medie o dată în 10-20 ani.

Cantitatea  precipitaţiilor căzute  în  decursul  primăverii    pe 40% din teritoriul ţării  a  constituit 90-150 mm (80-120% din normă). În restul teritoriului suma lor a atins 160-205 mm (125-170% din normă), eea ce se semnalează pe teritoriul țării în medie o dată în 5-10 de ani. Cea mai mare cantitate de precipitaţii pe parcursul sezonului a căzut la SM Camenca 246 mm (207% din normă), ceea ce în acest punct se semnalează pentru prima oară în toată perioada de observații.    .

Pe parcursul primăverii s-au semnalat oraje, grindină cu diametrul de pînă la 13 mm, intensificări ale vîntului de pînă la 24 m/s (SM Leova, martie). Pe 30-31 mai s-au observat fenomen meteorologic stihinic sub formă de averse puternice: la PH Hîncești în timp de 11 ore au căzut 58 mm de precipitații, la SM Camenca în timp de 3 ore 68 mm.

Ploile puternice, care au căzut în luna mai, izolat cu  grindină, au cauzat vătămarea culturilor agricole.

Comparativ cu primăvara anului 2012, acest sezon a fost cu 0,5-1,5º mai caldă și izolat cu  precipitaţii mai multe (cu 50-70 mm). Regimul termic analog s-a înregistrat în anul 2012.

Din  cauza  regimului  termic  ridicat  la începutul  lunii martie culturile de toamnă au reluat vegetația (cu 1-2 săptămîni mai devreme față de termenii obișnuiți).

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +5C (în direcția creșterii ei) ce condiţionează începutul vegetaţiei a culturilor agricole, pe o mare parte a teritoriului țării  a avut loc pe 4-6 martie, în raioanele extreme de nord pe 10 martie, fiind cu 15-20 zile mai devreme față de termenii obișnuiți.

În decursul lunii martie la culturile de toamnă s-a semnalat înfrățirea, izolat frunza a treia. Înălțimea plantelor a constituit în fond 10-20 cm. La plantele înfrăţite s-au format în medie 2-3 tulpini. Izolat spre sfîrșitul lunii la culturile de toamnă a început formarea paiului, ceea ce se semnalează în această perioadă în medie o dată în 5-10 ani. 

La situaţia din 28 martie a.c. rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile  cu  culturi  de toamnă au constituit în fond 25-40 mm (80-135% din normă), izolat 10-20 mm (35-65% din normă),  în  stratul  de  sol  cu  grosimea  de  1 m în fond 105-195 mm (80-135% din normă), izolat 70-80 mm (40-55% din normă).

La sfîrșitul primei decadei a lunii martie în raioanele extreme de sud ale țării la cais și soiurile timpurii de vișin și cireș a început înmugurirea (cu 2 săptămîni mai devreme față de termenii obișnuiți), în restul teritoriului spre sfîrșitul decadei a doua a lunii (cu o săptămînă mai devreme față de termenii obișnuiți). Circulația sevei la vița de vie s-a semnalat în a doua parte a lunii martie (cu o săptămînă mai devreme față de termenii obișnuiți). În decursul decadei a treia la culturile pomicole s-a semnalat în fond înmugurirea și desfacerea mugurilor, izolat desfacerea primelor frunze, la cais înflorirea (cu 3 săptămîni mai devreme față de termenii obișnuiți). La vița de vie a continuat circulația sevei, izolat s-a atestat umflarea ochiurilor.

Înghețurile în aer (cu intensitatea de -2..-7C), înregistrate pe 30-31 martie, au provocat pagube la soiurile timpurii de cais, care erau înfloriţi.

La situaţia din 28 martie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit 95-175 mm (75-110% din normă).

Pe parcursul lunii martie regimul termic ridicat și deficitul precipitațiilor pe o mare parte a teritoriului a țării au contribuit la uscarea stratului superior al solului, creînd condiții mai puțin favorabile pentru efectuarea semănatului și răsăririi culturilor cerealiere de primăvară, mazării şi sfeclei de zahăr. Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm a constituit +10..+12C. La semănăturile timpurii cu mazăre la sfârșitul lunii martie s-a semnalat răsărirea, cu grîul de primăvară frunza a treia.

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +10C, în direcția creșterii ei, fenomen ce caracterizează începutul vegetației active a culturilor agricole, pe teritoriului țării a avut loc pe 8-18 aprilie, fiind cu o săptămînă mai devreme față de termenii obișnuiți.

Condițiile meteorologice în o mare parte a lunii aprilie au fost în fond favorabile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă, pomicole și viței de vie, precum și pentru răsărirea culturilor de primăvară.

În decursul lunii la grîul de toamnă s-a semnalat faza formării paiului. La rapița de toamnă s-a semnalat apariția inflorescențelor, în sfîrșitul lunii a început înflorirea. Starea semănăturilor predominant a fost bună.

La situația din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile  cu  culturi  de  toamnă au constituit în fond 25-35 mm (80-135% din normă), izolat 10-20 mm (45-70% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit în fond 90-200 mm (80-150% din normă), izolat 50-80 mm (45-55% din normă).

La semănăturile cu grîu de primăvară s-au semnalat fazele înfrățirii și formării paiului, la mazăre răsărirea și frunza a treia adevărată. La sfecla de zahăr spre sfîrșitul lunii s-a semnalat răsărirea, la semănăturile timpurii apariția primei frunze adevarate. Starea semănăturilor în fond aq fost bună.

 În a doua jumătate a lunii aprilie izolat la semănăturile timpurii de porumb s-a semnalat încolțirea boabelor, iar la sfîrșitul ei răsărirea.

La situația din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu porumb au constituit 25-40 mm (95-115% din normă), izolat 10-15 mm (40-60% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit 120-180 mm (95-125% din normă), izolat 70-95 mm (55-65% din normă).

În decada a doua a lunii la floarea-soarelui s-a semnalat răsărirea, către sfîrșitul lunii la semănăturile timpurii a început faza perechea a doua de frunze adevărate.

La situația din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit 20-35 mm (75-125% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 95-165 mm (75-125% din normă).

La culturile pomicole la începutul lunii aprilie s-a semnalat desfacerea primelor frunze, la cais și soiurile timpurii de piersic, cireș, vișin înflorirea. În  decada  a doua a lunii la măr și păr a început  înflorirea (cu 10-20 zile mai devreme față de termenii obișnuiți). Spre sfîrșitul lunii la culturile pomicole s-a terminat înflorirea și a început formarea rodului. La vița de vie a continuat desfacerea ochiurilor și desfacerea primelor frunze, la sfîrșitul lunii izolat s-a semnalat apariția primelor inflorescențe. La nuc s-a semnalat apariția inflorescențelor și înflorirea.

La situaţia din  28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit 115-170 mm (85-115% din normă), izolat 75-80 mm (50-60% din normă).

Pe parcursul lunii gospodăriile țării au efectuat semănatul sfeclei de zahăr și florii-soarelui, în a doua jumătatea lunii au început semănatul porumbului. Condițiile meteorologice pentru efectuarea semănatului culturilor agricole au fost în fond favorabile. Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm pe parcursul lunii a variat de la +9..+12º pînă la +15..+18º.

Condițiile meteorologice în luna mai au fost în fond favorabile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă, de primăvară și celor prășitoare. Vremea ploioasă și umiditatea ridicată a aerului, stabilită în a doua jumătatea a lunii, au creat condiții mai puțin favorabile pentru coacerea  cireșelor și au contribuit la dezvoltarea bolilor la vița de vie.  

În decursul lunii la culturile de toamnă s-a semnalat fazele formării paiului, înfrățirea și înflorirea. Către sfîrșitul lunii izolat în jumătatea de sud a țării a început faza coacerea în lapte (cu o saptămînă mai devreme față de termenii obișnuiți).

La situația din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi  de  toamnă  au  constituit  în  fond 80-160 mm (85-150% din normă), izolat 50-70 mm (65-75% din normă). 

La semănăturile cu grîu de primăvară în prima jumătate a lunii s-a semnalat faza formării paiului, în a doua jumătate înfrățirea, la sfîrșitul ei a început înflorirea. La mazăre s-a semnalat frunza a treia formarea inflorescențelor, iar la sfîrșitul lunii  înflorirea.

La porumb la începutul lunii s-a înregistrat răsărirea, în a doua jumătate a ei a început formarea masei vegetale. La sfîrşitul lunii mai s-a format frunza a cincea a șaptea, la semănăturile mai tîrzii frunza a treia. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii a constituit în fond 20-60 cm.

La situația din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu porumb  au  constituit 25-40 mm (90-140% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 105-180 mm (85-140% din normă).

La floarea-soarelui s-a semnalat formarea perechii a doua de frunze adevărate, către sfîrșitul lunii izolat apariția inflorescențelor. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii a constituit în fond 10-45 cm.

La situația din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit  în fond 17-35 mm (75-150% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 100-175 mm (90-145% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii s-a semnalat fazele primei, a treia și a cincea frunză adevarată, către sfîrșitul ei a început îngroșarea rădăcinii principale.

La culturile pomicole și nuc în decursul lunii s-a semnalat formarea și creșterea rodului, la soiurile timpurii de cireș și vișin coacerea. La vița de vie s-a înregistrat formarea inflorescențelor, izolat a început înflorirea (cu 1-2 saptămîni mai devreme față de termenii obișnuiți).

La situația din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantațiile multianuale au constituit în fond 100-170 mm (95-135% din normă). 

Precipitațiile căzute la sfîrșitul lunii mai au completat rezervele de umezeală productivă în sol.

 

 

Şeful CMMC              T. Bugaeva

Şeful CMA                T.Mironova