Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi

agrometeorologice din primăvara a. 2011

 

          Primăvara a. 2011 în Republica Moldova a fost puţin mai caldă ca de obicei. Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 0º (adică începutul primăverii meteorologice) s-a semnalat în teritoriu  pe  10-12 martie, fiind în raioanele din nordul republicii în limitele normei, în restul teritoriului cu 5-10 zile mai tîrziu ca de obicei. Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului a constituit în teritoriu +9,1..+10,5º, fiind cu 0,2-1,0º mai ridicată faţă de normă. Maxima absolută a temperaturii aerului a constituit +31ºC (mai), iar minima absolută -16ºC (martie).

          Ultimele  îngheţuri în aer pe teritoriul republicii s-au semnalat în 24 aprilie cu intensitatea de  0,0.. -0,9ºC (SM Rîbniţa, Bălţi, Bălţata, Tiraspol).  Ultimele  îngheţuri la  suprafaţa solului s-au semnalat  pe 7 mai cu intensitatea de 0ºC  (SM Comrat, Ceadîr-Lunga), iar la înălţimea de 2 cm de la sol pe 8 mai cu intensitatea de -1C (SM Ştefan-Vodă). Îngheţuri la suprafaţa solului şi la înălţimea de 2 cm de la sol cu astfel de intensitate în raioanele de sud  în această perioadă din an se semnalează în medie o dată în 20 ani.

Cantitatea precipitaţiilor căzute în decursul primăverii pe 55% din teritoriul ţării (în raioanele de nord şi izolat din centrul şi sudul republicii) a constituit 55-85 mm, sau 40-75% din normă. În restul teritoriului au căzut 90-140 mm, sau 80-125% din normă.

          Învelişul de zăpadă s-a menţinut pretutindeni în primele 5 zile ale lunii martie, în unele raioane din nordul ţării pînă la 11-12 martie. Grosimea lui maximă pe platformele meteorologice în unele zile a atins 12 cm (SM Briceni).

          Pe parcursul sezonului de primăvară s-au semnalat depuneri de chiciură şi polei, ceţuri, descărcări electrice, grindină cu diametrul de pînă la 16 mm , intensificări ale vîntului cu viteza de pînă la 24 m/s.

S-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de vînt puternic cu viteza maximă de pînă la 28-29 m/s (aprilie SM Soroca, Făleşti, Leova).

          Comparativ cu primăvara a. 2010 acest sezon a fost cu 0,2..0,8º mai  rece, precipitaţii au căzut considerabil mai puţine (cu 20-120 mm). An analog după regimul termic este anul 2010.

          Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin +5C căldură, ce determină începutul vegetaţiei culturilor agricole, în raioanele din nordul republicii a avut loc în 23 martie, în cele centrale şi de sud  la 12 martie, fiind cu 10-15 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi.

          Din cauza regimului termic ridicat culturile de toamnă au început vegetaţia în decada a doua a lunii martie (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi). Către sfîrşitul lunii martie culturile de toamnă  s-au aflat în fază de înfrăţire.  Înălţimea plantelor a variat între 8 şi 19 cm. La situaţia din 31 martie numărul plantelor pe 1 m2 a constituit în fond 350-590, izolat 245-310. La plantele înfrăţite s-au format 1-3 tulpini. Starea semănăturilor în general a fost bună, izolat satisfăcătoare.

          La situaţia din 28 martie 2011 rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit, în fond, 25-45 mm (70-145 % din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1m 120-220 mm  (90-145 % din normă).

          La sfîrşitul decadei a doua a lunii martie în raioanele din sudul republicii a început umflarea mugurilor, cu 1-2 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi. Către sfîrşitul lunii la culturile pomicole pretutindeni  s-a semnalat umflarea mugurilor, în jumătatea de sud a ţării desfacerea mugurilor. La viţa de vie a început circulaţia sevei (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi).

          La sfîrşitul lunii martie gospodăriile agricole au început semănatul culturilor cerealiere de primăvară (în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi). Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm către sfîrşitul decadei a treia s-a egalat în fond cu +7..+11C.

          Ploile căzute la sfîrşitul lunii au completat rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului şi au îmbunătăţit condiţiile pentru semănatul culturilor cerealiere timpurii de primăvară.

          La situaţia din 28 martie 2011 rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu arătură de toamnă au constituit în fond 25-45 mm (70-120 % din normă), iar în stratul de sol cu grosimea de 1m 125-195 mm (90-125 % din normă).

          Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin +10C, ce determină începutul perioadei de vegetaţie activă a culturilor agricole, pe teritoriul republicii a avut loc în 17-18 aprilie, ceea ce în o mare parte a teritoriului este aproape de datele multianuale, iar în raioanele extreme de nord, cu 5 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi.

          Condiţiile agrometeorologice în o mare parte a lunii aprilie au fost în fond favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, culturilor pomicole şi viţei de vie, pentru efectuarea semănatului şi răsărirea sfeclei de zahăr, culturilor cerealiere de primăvară, mazării, de asemenea, către sfîrşitul lunii pentru începutul semănatulului porumbului.

          La grîul de toamnă în primele zile ale lunii aprilie s-a semnalat înfrăţirea, izolat către sfîrşitul primei decade a început formarea paiului (cu 5-10 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi).

          La situaţia din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în sol pe terenurile cu culturi de toamnă  în  stratul  arabil  al  solului  au  constituit,  în fond, 25-35 mm (85-130% din normă), izolat 10-15 mm (50-65% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 110-185 mm (80-135 % din normă).

          Pe parcursul lunii aprilie la culturile cerealiere de primăvară s-a semnalat răsărirea plantelor şi apariţia frunzei a treia, la mazăre răsărirea şi apariţia frunzei a treia adevarate. Starea culturilor în general a fost bună.

          În semănăturile timpurii de floarea soarelui şi porumb către sfîrşitul lunii s-a semnalat încolţirea seminţelor, dar multe gospodării au continuat semănatul. La sfecla de zahăr s-a semnalat răsărirea plantelor. Starea culturilor preponderent a fost bună.

          La culturile pomicole (cais, persic, cireş, prun, vişin, măr şi păr) la începutul lunii aprilie s-a semnalat umflarea şi desfacerea mugurilor. În decada a doua la persic, cireş, vişin, măr şi păr s-a semnalat apariţia primelor frunze, la cais înflorirea. În decada a treia la cais s-a finisat înflorirea şi a început legarea rodului, la persic, cireş prun şi vişin a continuat înflorirea. La măr şi păr la sfîrşitul lunii s-a semnalat desfacerea mugurilor, izolat a început înflorirea. La viţa de vie s-a semnalat umflarea mugurililor, către sfîrşitul lunii dezmuguritul şi apariţia primelor frunze. La nuc s-a semnalat umflarea şi desfacerea mugurilor, precum şi apariţia primelor frunze, izolat apariţia inflorescenţelor. Îngheţurile în aer de pînă la -1,0..-1,9C au fost de scurtă durată, iar intensitatea lor nu a atins valorile critice pentru vătamarea culturilor pomicole în floare (-2,0..-2,3C).

          La situaţia  din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m în plantaţiile multianuale a constituit 110-175 mm (85-135 % din normă).

          Pe parcursul lunii aprilie condiţiile meteorologice pentru efectuarea semănatului culturilor agricole au fost favorabile. Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm a constituit  +9..+11C.    

          Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu arătură şi pe sectoarele destinate pentru semănatul culturilor de primăvară au constituit 25-40 mm (85-155% din normă),  în stratul de sol cu grosimea de 1 m 115-185 mm (80-135 % din normă).

          Pe parcursul lunii mai în o mare parte a teritoriului republicii condiţiile meteorologice au fost favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole. În unele raioane din nordul republicii s-a semnalat deficit de precipitaţii şi către sfîrşitul lunii mai s-au creat condiţii mai puţin favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă şi celor prăşitoare. Regimul termic ridicat a contribuit la uscarea stratului superior al solului şi reducerea umidităţii productive din sol.

          La culturile de toamnă  pe parcursul lunii mai s-a semnalat formarea paiului şi înspicarea. Către sfîrşitul lunii a început înflorirea spicului. Înălţimea plantelor către sfîrşitul lunii a constituit în fond 55-95 cm, în raioanele de nord 35-45 cm.

          La situaţia din  28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă (55% din teritoriu) au constituit 85-135 mm  (80-130% din normă), în 45% din teritoriu, îndeosebi în raioanele de nord,  au fost de 35-60  mm (35-70% din normă).

          Pe parcursul lunii mai la culturile cerealiere de primăvară s-au semnalat formarea frunzei a treia şi înfrăţirea, spre sfîrşitul lunii formarea paiului. La mazăre a avut loc formarea frunzei a treia  şi a inflorescenţelor, la sfîrşitul lunii mai a început înflorirea.

          La porumb a început formarea intensivă a masei vegetale, către sfîrşitul lunii formarea frunzei a cincea şi a şaptea, pe alocuri frunzei a noua.

          La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile  cu porumb  (70% din teritoriu)  au constituit  15-20 mm (40-65% din normă), izolat 25-35 mm (80-125% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m au constituit  105-160 mm (75-110% din normă).

          La floarea-soarelui pe parcursul lunii s-a semnalat formarea celei de-a doua pereche de frunze adevărate.

          La situaţia din 28 mai rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui (70% din teritoriu) au constituit 5-20 mm (20-70 % din normă), izolat 25-35 mm (80-110% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m (65% din teritoriu) 110-165 mm (85-135% din normă), izolat 80-95 mm (55-65% din normă).

          La sfecla de zahăr  pe parcursul lunii s-a semnalat apariţia primei, celei de-a treia şi celei de-a cincea frunze adevărate.

          Starea culturilor agricole în jumătatea de sud a republicii este în general bună, în cea de nord îndeosebi satisfăcătoare.

          La culturile pomicole şi nuc a continuat creşterea rodului, la soiurile timpurii de cireş coacerea,  la   viţa  de vie a continuat  formarea  inflorescenţelor,  izolat  a  început înflorirea  (cu 1-2 săptămîni mai devreme  faţă de termenii obişnuiţi).

          La situaţia din 28 mai 2011 rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m în plantaţiile multianuale au constituit în fond 105-150 mm (110-145% din normă), izolat 80-95 mm (65-70% din normă).

 

Şeful CMMC              T. Bugaeva

Şeful CMA                T.Mironova