Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

 din vara anului 2021

 

Vara anului 2021 în Republica Moldova a fost neomogenă după regimul termic şi cu  precipitaţii. Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +15ºC, fenomen ce determină începutul verii meteorologice, a avut loc pe teritoriul țării predominant pe 21-22 mai, doar în raioanele de nord – pe 3 iunie, fiind pe teritoriul țării cu 10 zile mai târziu faţă de datele medii multianuale.

Temperatura medie a aerului pentru acest sezon a constituit în teritoriu +20,4..+22,4ºÑ, fiind cu 0,8-2,2ºÑ mai ridicată faţă de normă, ceea ce se semnalează în medie o dată la 3-7 ani din toată perioada de observații, iar în ultimii 20 de ani – în medie o dată la 2-3 ani.

 

     

 

             

Temperatura maximă a aerului pe parcursul verii a urcat până la +37ºC (iulie, august), ceea ce se semnalează în medie o dată la 3-5 ani. Temperatura  minimă a aerului a scăzut până la +7ºÑ (iunie).

Mai rece ca de obicei s-a semnalat în prima decadă a lunii iunie. Temperatura medie decadică a aerului a fost cu 1,0-2,4ºÑ mai scăzută faţă de normă, ceea ce se semnalează în medie o dată la 3-5 ani (fig.1). Vreme îndeosebi de răcoroasă s-a semnalat pe 1-2 iunie, când temperatura medie zilnică a aerului a constituit +10..+12ºÑ (ñu 5-8ºÑ mai scăzută faţă de normă), ceea ce pe o mare parte a teritoriului țării în aceste zile se semnalează pentru prima dată din toată perioadă de observații, iar în această decad㠖 în medie o dată la 15-20 ani.

 

ºÑ 

        

Fig. 1 Temperatura medie decadică a aerului, SM Chișinău

 

Vremea cea mai caldă s-a semnalat în luna iulie. Temperatura medie lunară a aerului a depășit norma cu 2,0-3,5ºÑ, ceea ce se semnalează în medie o dată la 5-15 ani.

Cantitatea de precipitaţii pe parcursul sezonului pe 60% din teritoriu a constituit 170-305 mm (100-160% din normă). În restul teritoriului, predominant în raioane centrale și de sud-est, suma acestora a atins 320-450 mm (170-225% din normă), ceea ce se semnalează în medie o dată la 10-30 ani.

     

 

Cantitatea precipitaţiilor căzute după regiuni a constituit:

–      în nordul ţării – 230-375 mm (110-170% din normă);

–      în centrul ţării – 290-450 mm (160-220% din normă);

–      în sudul ţării – 170-410 mm (100-225% din normă).

Cele mai multe precipitații au căzut în prima decadă a lunii iulie și în luna august. Suma acestora în decursul primei decadei a lunii iulie pe 45% din teritoriul țării a atins 70-120  mm (300-535% din norma decadică, sau 100-200% din norma lunară). Suma acestora pentru luna august pe 40% din teritoriu a constituit 115-210 mm (230-390% din norma lunară), ceea ce în această lună se semnalează în medie o dată la 10-30 ani (fig.2).

 

mm  

        

Fig. 2 Cantitatea precipitaţiilor pe decade, SM Chișinău

 

Pe perioada sezonului de vară s-au semnalat fenomene meteorologice extreme sub formă de ploi torenţiale și grindină (iunie-august), care au cauzat vătămarea culturilor agricole şi deteriorarea obiectelor economiei naţionale.

Comparativ cu vara din anul 2020, temperatura medie a aerului în acest sezon a fost cu 0,5-1,5ºC mai scăzută și precipitaţii au căzut mai multe (cu 100-300 mm). Sezon analog după regimul termic este 2017.

Pe parcursul sezonului de vară condiţiile meteorologice au fost, în fond, favorabile pentru formarea roadei la porumb, florii-soarelui, sfeclei de zahăr, de asemenea pentru creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole, culturilor pomicole și viței de vie.

În prima jumătate a lunii iunie condiţiile meteorologice au fost satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole. Vremea ploioasă și umiditatea relativă a aerului ridicată (80% și mai mult) în a doua jumătate a lunii au creat condiții mai puțin favorabile pentru coacerea culturilor de toamnă și celor pomicole, de asemenea au contribuit la dezvoltarea bolilor la culturile agricole. Însă asemenea condiții ale vremii au fost în fond favorabile pentru creșterea și dezvoltarea porumbului, florii-soarelui și plantelor multianuale.

La culturile de toamnă în prima jumătate a lunii iunie s-a atestat faza înfloririi, în a doua – coacerea în lapte, la sfârșitul lunii a început coacerea în ceară. Către sfârşitul lunii iunie în sudul țarii unele gospodării au început recoltarea culturilor cerealiere de toamnă.

La situaţia din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit: în nordul țării – 80-200 mm (130-230% din normă), în centrul țării – 100-170 mm (130-190% din normă), în sudul țării – 85-180 mm (135-185% din normă).

La porumb a continuat formarea frunzelor, la sfârșitul lunii iunie s-a format frunza a 9-a – 13-a, izolat – frunza a 15-a – 17-a. Înălţimea plantelor a constituit în fond 85-170 cm, izolat – 40-70 cm.

La situaţia din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de 0,5 m pe terenurile cu porumb au constituit: în nordul țării – 65-85 mm (110-140% din normă), în centrul țării – 60-70 mm (105-135% din normă), în sudul țării – 50-115 mm (80-150% din normă).

În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit: în nordul țării – 125-200 mm (120-150% din normă), în centrul țării –120-150 mm (105-130% din normă), în sudul țării – 100-220 mm (90-155% din normă).

La floarea-soarelui în prima parte a lunii iunie s-a atestat formarea frunzelor, în a doua – formarea inflorescențelor. Înălţimea plantelor către sfârşitul lunii a constituit în fond 100-190 cm, izolat – 40-80 cm.

La situaţia din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol de 0,5 m pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit: în nordul țării – 45-85 mm (75-145% din normă), în centrul țării – 40-65 mm (75-110% din normă), în sudul țării – 40-70 mm (70-120% din normă).

În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit: în nordul țării – 100-160 mm (90-145% din normă), în centrul țării – 100-140 mm (80-125% din normă), în sudul țării – 100-130 m (85-125% din normă).

La semănăturile cu orz de primăvară în prima jumătate a lunii iunie s-a semnalat înspicarea, în a doua jumătate – coacerea în lapte.

La sfecla de zahăr a continuat îngroșarea rădăcinii principale, totodată s-a semnalat acoperirea integrală a spațiilor dintre rânduri.

La culturile pomicole a continuat creșterea rodului, la cireș, vișin și soiurile timpurii de piersic și cais – coacerea și colectarea roadei.

La vița de vie în prima jumătate a lunii iunie a continuat formarea inflorescențelor, în a doua jumătate – înflorirea, spre sfârșitul lunii s-a semnalat creșterea boabelor.

La situaţia din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit: în nordul țării – 150-175 mm (110-125% din normă), în centrul țării – 110-150 mm (105-145% din normă), în sudul țării – 115-185 mm (100-170% din normă).

Condițiile meteorologice în luna iulie au fost în fond favorabile pentru formarea roadei la porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, precum și pentru creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole, culturilor pomicole și viței de vie.

La începutul lunii iulie la culturile de toamnă pe o mare parte a teritoriului țării s-a atestat coacerea deplină, izolat – coacerea în ceară. În a doua jumătate a lunii, gospodăriile agricole au efectuat recoltarea masivă a culturilor cerealiere de toamnă și spre sfârșitul acestei în general au încheiat recoltarea. Condiţiile pentru efectuarea recoltării au fost predominant favorabile.

La porumb la începutul lunii iulie a continuat formarea frunzelor, în a doua parte a lunii s-a semnalat înflorirea paniculului, formarea și înflorirea ştiuletelui, spre sfârșitul lunii izolat în sudul țării a început coacerea în lapte. Înălţimea plantelor la sfârșitul lunii s-a egalat cu 175-265 cm. La o plantă de porumb s-a format în medie doi știuleți.

La situaţia din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m la semănăturile cu porumb au constituit: în nordul țării – 85-150 mm (80-130% din normă); în centrul țării – 75-115 mm (80-120% din normă); în sudul țării – în fond 75-130 mm (80-140% din normă), izolat – 40-50 mm (50-70% din normă).

La floarea-soarelui pe parcursul lunii iulie s-a atestat înflorirea și creșterea capitolului. Înălţimea plantelor către sfârşitul lunii a constituit 175-210 cm, diametrul capitolului s-a egalat cu 15-21 cm.

La situaţia din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m la semănăturile cu floarea-soarelui au constituit: în nordul țării – în fond 80-120 mm (75-120% din normă), izolat – 50-60 mm (50-65% din normă); în centrul țării – 60-75 mm (60-80% din normă); în sudul țării – în fond 60-65 mm (65-70% din normă), izolat – 25-30 mm (20-25% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat îngroșarea rădăcinii principale și s-a semnalat acoperirea integrală a spațiilor dintre rânduri.

La culturile pomicole a continuat creșterea rodului, la piersic, cais, prun și soiurile timpurii de măr s-a semnalat coacerea și recoltarea roadei. La vița de vie a continuat creșterea boabelor.

La situaţia din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit: în nordul țării – 90-140 mm (80-125% din normă); în centrul țării – 75-155 mm (80-150% din normă); în sudul țării – 80-110 mm (85-125% din normă).

Condițiile meteorologice în luna august au fost în fond favorabile pentru coacerea şi acumularea zahărului la culturile pomicole și struguri, cât și pentru pregătirea solului pentru semănàtul culturilor de toamnă pe cea mai mare parte a teritoriului țării.

La porumb în decursul lunii august s-a semnalat coacerea în lapte și coacerea în ceară, spre sfârșitul lunii în sudul țării – coacerea deplină.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m la semănăturile cu porumb au constituit: în nordul țării – 75-160 mm (100-200% din normă); în centrul țării – 70-150 mm (90-210% din normă); în sudul țării – în fond 50-125 mm (85-155% din normă), izolat acestea nu au depășit 30-35 mm (40-50% din normă).

La floarea-soarelui pe parcursul lunii august a continuat coacerea semințelor, spre sfârșitul lunii ei izolat s-a semnalat recoltarea roadei.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m la semănăturile cu floarea-soarelui au constituit: în nordul țării – în fond 105-160 mm (130-160% din normă), izolat – 65-75 mm (60-70% din normă); în centrul țării – 100-110 mm (100-115% din normă); în sudul țării – în fond 65-130 mm (70-120% din normă), izolat – 10-30 mm (20-40% din normă).

La sfecla de zahăr s-a semnalat îngălbenirea frunzelor inferioare și a continuat creşterea rădăcinii principale. Condițiile de creștere a rădăcinii sfeclei de zahăr au fost preponderent bune în raioanele acestora de cultivare.

La culturile pomicole a continuat creșterea rodului, la prun, piersic și soiurile timpurii de măr – coacerea și recoltarea roadei. La viţa de vie a continuat creșterea boabelor, la soiurile de mas㠖 coacerea și recoltarea strugurilor.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale au constituit: în nordul țării – 95-140 mm (90-135% din normă); în centrul țării – 85-120 mm (90-140% din normă); în sudul țării – în fond 95-125 mm (100-135% din normă), izolat 45-50 mm (55-60% din normă).

Şef DMC                T. Bugaeva

Şef DÌÀ               T. Mironova