.

 

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi

agrometeorologice din vara anului 2017

 

Vara anului 2017 în Republica Moldova a fost mai caldă ca de obicei şi în fond cu deficit de precipitaţii în jumătatea de nord a țării. Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +15ºC, fenomen ce determină începutul verii meteorologice, pe cea mai mare parte a teritoriului ţării a avut loc pe 2-3 mai, fiind cu o săptămînă mai devreme faţă de datele medii multianuale, în raioanele din nordul ţării în perioada 19-22 mai, ceea ce a fost în limitele normei.

Temperatura medie a aerului pentru acest sezon a constituit în teritoriu +20,7..+22,9º, fiind în fond cu 1,3-2,3º mai ridicată faţă de normă, ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-10 ani din toată perioada de observații, iar în ultimii 20 de ani în medie o dată în 3 ani.

 

 

 

 

Temperatura maximă a aerului pe parcursul verii a urcat pînă la +39,2ºC (6 august, SM Ceadîr-Lunga), ceea ce în luna august pe teritoriul ţării se semnalează în medie o dată în 15 ani.  Temperatura  minimă a aerului a scăzut  în decursul sezonului pînă la +3,5º (31 august, SM Bălțata). 

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de ≥+30º în decursul sezonului de vară a constituit pe teritoriu în fond 31-42 zile, norma fiind de 8-27 zile. Numărul de zile cu temperatura aerului de ≥+35º a constituit  3-9 zile, norma fiind de 1-2 zile.

Vreme anomal de caldă pe teritoriul țării s-a semnalat în decada a treia a lunii iunie, cînd temperatura medie decadică a aerului  a fost cu 3-4º mai ridicată față de normă și se semnalează în această decadă în medie o dată în 10 ani. Vreme foarte caldă s-a semnalat și în primele două decade ale lunii august, cînd temperatura medie decadică a aerului a depășit norma cu 3-5º și se semnalează în medie o dată în 10-20 ani.

Cantitatea de precipitaţii pe parcursul sezonului în jumătatea de sud și izolat în raioanele centrale ale țării (pe 55% din teritoriu) a constituit 160-240 mm (80-130% din normă). La SM Comrat și PAM Căușeni suma acestora a atins 270-275 mm (150-160% din normă). Pe restul teritoriului au căzut 85-150 mm (40-70% din normă) de precipitaţii.

 

 

Deosebit de multe  precipitaţii s-au semnalat în luna iulie în unele raioane de sud ale țării  (SM Leova, Ceadîr-Lunga, Cahul și PAM Căușeni, Vulcănești)  115-135 mm (200-240% din norma lunară), ceea ce în această lună se semnalează în medie o dată în 10 ani. La SM Comrat suma acestora a atins 165 mm (310% din norma lunară), ceea ce în această zonă în luna iulie se semnalează în medie o dată în 30 ani.

Pe perioada sezonului de vară s-au semnalat oraje, ceaţă, grindină şi intensificări ale vîntului de pînă la 25 m/s (iulie, august, SM Cahul). 

S-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de averse puternice:

pe 27 iunie la SM Soroca în timp de o oră  au căzut 50 mm de precipitaţii;

pe 30 iunie la SM Leova în timp de 3 ore 64 mm de precipitații;

pe 27 iulie la SM Comrat în timp de o oră au căzut 47 mm de precipitații, iar în timp de 5 ore 67 mm;

pe 28 iulie la SM Dubăsari  în timp de 6 ore  au căzut 66 mm; la PH Molochișul Mare, Doibani, Nezavertailovca, Giurgiulești în timp de 12 ore 52-71 mm;

pe 29 iulie la SM Rîbnița în timp de o oră au căzut 33 mm;

în noaptea de pe 6 spre 7 august  la SM Bălți  în timp de 6 ore  au căzut 73 mm.

Ploile puternice căzute pe parcursul lunilor iunie-iulie, izolat însoțite de grindină cu intensificări ale vîntului de pînă la 25 m/s, au cauzat vătămarea culturilor agricole și daune materiale economiei naționale.

Comparativ cu vara din anul 2016 acest sezon a fost similar după regimul termic şi cantitatea de precipitaţii.

Conform datelor de observaţii agrometeorologice, condițiile vremii în prima jumătate a perioadei de vară au fost în fond satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole. Însă regimul termic ridicat şi deficitul de precipitaţii, care s-a semnalat în decursul lunii august, au contribuit la uscarea stratului superior al solului, ceea ce a creat condiţii nefavorabile pentru formarea recoltei culturilor agricole, precum şi pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă.

Condiţiile meteorologice în decursul lunii iunie pe o mare parte a teritoriului ţării au fost satisfăcătoare pentru creşterea, dezvoltarea şi formarea roadei culturilor agricole.

La culturile de toamnă în prima jumătate a lunii s-a semnalat coacerea în lapte, în a doua jumătate  coacerea în ceară, la sfîrșitul lunii izolat coacerea deplină. 

La situația din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă în fond au constituit  55-130 mm (75-145% din normă), izolat 18-45 mm (20-70% din normă).

La porumb în decursul lunii a continuat formarea frunzelor. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii în fond s-a egalat cu 105-165 cm, izolat 75-95 cm.

La situația din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu porumb au constituit 45-100 mm  (80-150% din normă), izolat, preponderent în raioanele din nordul țării 20-30 mm (35-55% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m în fond 85-130 mm (80-115% din normă), în unele raioane din nordul țării 50-65 mm (45-60% din normă).

La floarea-soarelui în prima jumătate a lunii s-a semnalat formarea frunzelor, în a doua jumătate  apariția inflorescențelor, la sfîrșitul lunii izolat a început înflorirea. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii s-a egalat cu 100-170 cm.

La situația din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu floarea-soarelui în fond a constituit 15-30 mm (25-60% din normă), izolat 35-70 mm (80-135% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 40-65 mm (40-70% din normă), izolat 70-125 mm (75-130% din normă).

La semănăturile cu orz de primăvară în prima jumătate a lunii s-a semnalat coacerea în lapte, în a doua jumătate coacerea în ceară. La sfecla de zahăr a continuat creșterea rădăcinii principale și acoperirea integrală a spațiilor dintre rînduri.

La culturile pomicole în fond a continuat creşterea rodului, la vișin, cireș și soiurile timpurii de cais și piersic coacerea și colectarea roadei. La viţa de vie la începutul lunii s-a semnalat înflorirea, în a doua jumătate a început creșterea boabelor.

La situaţia din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale în fond au constituit 90-160 mm (75-170% din normă), izolat 45-75 mm (45-70% din normă).

În decursul lunii iulie condițiile meteorologice au fost în fond satisfăcătoare pentru formarea recoltei porumbului, florii-soarelui, sfeclei de zahăr, de asemenea pentru creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole și altor culturi agricole.

În prima decadă a lunii iulie, în termeni apropiați față de cei obișnuiți, gospodăriile țării au început recoltarea culturilor de toamnă și celor cerealiere de primăvară, la sfîrșitul lunii majoritatea gospodăriilor au finalizat lucrările. Condițiile pentru efectuarea recoltării grînelor de toamnă au fost în fond favorabile.

La porumb în decursul lunii s-a semnalat apariția paniculului, înflorirea lui și a știuletelui, la sfîrșitul lunii a început coacerea în lapte (cu 1-2 săptămîni mai devreme față de termenii obișnuiți). Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii în fond s-a egalat cu 150-250 cm. La o plantă s-a format în medie două ştiulete.

La situația din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu porumb în fond au constituit 80-165 mm  (75-160% din normă).

La floarea-soarelui în decursul lunii s-a semnalat înflorirea și creșterea capitulului, la sfîrșitul lunii izolat a început coacerea semințelor. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii în fond s-a egalat cu 150-200 cm. Diametrul capitulului în fond a constituit 18-23 cm, izolat 14-16 cm.

La situația din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu floarea-soarelui în fond a constituit 70-155 mm (75-150% din normă), izolat  preponderent în raioanele din nordul țării 35-65 mm (40-65% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat creșterea rădăcinii principale.

La culturile pomicole a continuat creşterea rodului, la piersic, cais, prun și soiurile timpurii de măr coacerea și colectarea roadei. La viţa de vie a continuat creșterea boabelor, la sfîrșitul lunii la soiurile timpurii a început coacerea.

La situaţia din 28 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale în fond au constituit 80-150 mm (75-165% din normă). 

Din cauza vremii secetoase menținută în o mare parte a lunii august, s-au creat condiții nefavorabile pentru formarea recoltei la porumb, floarea-soarelui, sfeclei de zahăr, de asemenea pentru creșterea și dezvoltarea culturilor legumicole și pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă.

La porumb pe parcursul lunii s-a semnalat coacerea în lapte și în ceară, către sfîrșitul lunii izolat coacerea deplină.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productive în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu porumb au constituit în fond 55-90 mm (75-105% din normă), izolat 25-40 mm (35-60% din normă).

La floarea-soarelui în decursul lunii a continuat coacerea semințelor, spre sfîrșitul acesteia s-a semnalat atingerea maturității depline.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productive pe terenurile cu floarea-soarelui în stratul de sol cu grosimea de 1 m au constituit în fond 15-60 mm (10-65% din normă), izolat 70-105 mm (75-110% din normă).

La sfecla de zahăr în decursul lunii a continuat îngroșarea rădăcinii principale.

La culturile pomicole în decursul lunii august a continuat creşterea rodului, la prun şi soiurile timpurii de măr coacerea fructelor şi colectarea roadei. La viţa de vie în fond a continuat creşterea boabelor, la soiurile de masă coacerea şi recoltarea strugurilor.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productive în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit în fond 55-75 mm (70-95% din normă), izolat 35-45 mm (40-50% din normă).

 

 

Şef CMC            T. Bugaevaa

Şef C            T. Mironova