Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice
din vara anului 2016

 

Vara anului 2016 în Republica Moldova a fost foarte caldă şi cu deficit semnificativ de precipitaţii în lunile iulie şi august. Temperatura medie a aerului pentru acest sezon a constituit în teritoriu +20,8..+23,0º, fiind cu 1,5-2,4º mai ridicată faţă de normă, ceea ce se semnalează în medie o dată în 10 ani din toată perioada de observaţii, iar în ultimii 20 de ani în medie o dată în 3 ani. Temperatura maximă a aerului pe parcursul verii a urcat pînă la +37,0ºC (iulie, SM Tiraspol), fiind semnalată în medie o dată în 5 ani. Temperatura  minimă a aerului a scăzut  în decursul sezonului pînă la +3,5º (iunie, SM Codrii).

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30º în decursul sezonului de vară a constituit pe teritoriu în fond 31-54 zile, norma fiind de 8-27 zile. Numărul de zile cu temperatura aerului de +35º a constituit  în fond 1-10 zile, norma fiind de 1-2 zile.

Vreme anomal de caldă pe teritoriul ţării s-a semnalat în decada a treia a lunii iunie, cînd temperatura medie decadică a aerului  a fost cu 4,4-5,6 º mai ridicată faţă de normă şi se semnalează în această decadă  pentru prima dată din toată perioada de observaţii. Vreme foarte caldă s-a semnalat şi în decada a treia a lunii august, cînd temperatura medie decadică a aerului a depăşit norma cu 2,9-4,9 º şi se semnalează în medie o dată în 10-15 ani.

Cantitatea de precipitaţii pe parcursul sezonului pe 60% din teritoriu a constituit în fond 160-260 mm (80-120% din normă). Doar izolat ( SM Camenca, Bravicea, PAM Rezina, Străşeni) suma acestora a atins 275-330 mm (140-150% din normă). Pe restul teritoriului au căzut 100-150 mm (50-75% din normă).

Precipitaţiile pe parcursul sezonului au căzut neuniform. Cea mai mare cantitate a acestora s-a semnalat în luna iunie, cînd suma lunară pe 60% din teritoriul republicii a constituit în fond 60-135 mm (80-180% din normă), iar izolat, preponderent  în  raioanele  din  centru,  a  a juns la 160-216 mm (200-300% din normă). Însă în luna iulie s-a semnalat deficit de precipitaţii pe 55% din teritoriu au căzut 10-40 mm (15-60% din norma lunară), iar izolat (35% din teritoriu) suma acestora nu a depăşit 1-8 mm (2-10% din norma luară). În luna august la fel a continuat restanţa de precipitaţii, pe 50% din teritoriu, în fond în raioanele din centrul şi sudul ţării, au căzut 15-40 mm (25-70% din norma lunară).

Pe perioada sezonului de vară s-au semnalat oraje, ceaţă, grindină şi intensificări ale vîntului de pînă la 25 m/s (iunie, SM Camenca).

S-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de averse puternice şi grindină:

pe 1 iunie la SM Chişinău în timp de 430 ore au căzut 63 mm de precipitaţii, la SM  Bălţata  în timp de 4 ore 53 mm, la PAM Rezina şi PH Hruşca în timp de 12 ore şi mai puţin au căzut 51-66 mm;

pe 3 iunie la SM Leova în timp de 7 ore au căzut 65 mm de precipitaţii;

pe 13 iunie la SM Ceadîr-Lunga în timp de o oră şi 45 min au căzut 69 mm de precipitaţii;

pe 14 iunie la PAM Şoldăneşti în timp de 12 ore au căzut 55 mm;

în noaptea de pe 18 spre 19 iunie la SM Bravicea în timp de 10 ore au căzut 73 mm, la PAM Sîngerei şi Nisporeni în timp de 12 ore au căzut  corespunzător 52 şi 56 mm. Totodată, pe 18 iunie s-a semnalat căderea grindinei: la SM Bravicea cu diametrul maximal de pînă la 25 mm şi la SM Corneşti cu diametrul maximal de pînă la 30 mm;

pe 24 iunie la PH Hînceşti în timp de 40 min au căzut 71 mm de precipitaţii, la PAM Străşeni în timp de o oră au căzut 52 mm;

pe 28 iunie la SM Corneşti în timp de o oră au căzut 30 mm, iar în timp de 7 ore 101 mm, la SM Ştefan-Vodă în timp de 5 ore au căzut 81 mm, la SM Camenca 70 mm în timp de 8 ore;

pe 3 iulie la PH Dumeni în timp de 50 min au căzut 32 mm de precipitaţii;

pe 3 august la PAM Ocniţa şi Donduşeni în timp de 12 ore au căzut  corespunzător 83 şi 64 mm;

pe 21 august la PAM Sîngerei în timp de 12 ore au căzut 52 mm de precipitaţii;

pe 24 august la SM Bravicea în timp de 5 ore au căzut 99 mm.

Ploile puternice căzute pe parcursul lunii iunie, izolat însoţite de grindină, au cauzat vătămarea culturilor agricole şi daune materiale economiei naţionale.

Comparativ cu vara din anul 2015 acest sezon a fost cu 0,5-1,0ºC mai răcoros şi cu precipitaţii mai multe (în fond cu 50-100 mm). An analog după regimul termic este 2009.

Conform datelor de observaţii agrometeorologice, vremea în prima jumătate a perioadei de vară a fost în fond favorabilă pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole. Însă regimul termic ridicat şi deficitul de precipitaţii, care s-a semnalat în a doua jumătate a perioadei  de vară, au contribuit la uscarea stratului superior al solului, ceea ce a creat condiţii nefavorabile pentru formarea recoltei culturilor agricole, precum şi pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă.

Condiţiile meteorologice în decursul lunii iunie pe o mare parte a teritoriului ţării au fost satisfăcătoare pentru creşterea, dezvoltarea şi formarea roadei culturilor agricole. 

La culturile cerealiere de toamnă în prima jumătate a lunii iunie s-a semnalat coacerea în lapte, în a doua jumătate coacerea în ceară, la sfîrşitul lunii izolat coacerea deplină a boabelor.

La situaţia  din  28  iunie rezervele  de  umezeală  productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit 60-160 mm (80-180% din normă), în unele raioane 30-50 mm (40-70% din normă).

La porumb în decursul lunii a continuat formarea frunzelor, spre sfîrşitul lunii în fond s-a format frunza a treisprezecea - nouăsprezecea, izolat a început formarea paniculului. Înălţimea plantelor la sfîrşitul lunii în fond s-a egalat cu 100-215 cm.

La situaţia din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu porumb a constituit 40-95 mm (65-145% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 90-175 mm (80-135% din normă).

La floarea-soarelui în prima jumătate a lunii iunie s-a semnalat formarea frunzelor, în a doua jumătate apariţia inflorescenţelor, spre sfîrşitul lunii izolat a început înflorirea. Înălţimea plantelor la sfîrşitul lunii s-a egalat cu 100-195 cm.

La situaţia din 28 iunie  rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit 40-85 mm (80-160% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 70-160 mm (75-150% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii a continuat creşterea rădăcinii principale şi s-a semnalat acoperirea integrală a spaţiilor dintre rînduri.

La culturile pomicole în fond a continuat creşterea rodului, la vişin, cireş, la soiurile timpurii de piersic şi cais coacerea şi colectarea roadei. La viţa de vie a continuat creşterea boabelor.

La situaţia din 28 iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantaţiile multianuale în fond au constituit 85-160 mm (80-170% din normă).

Vremea secetoasă, înregistrată în cea mai mare parte a lunii iulie, a creat condiţii nefavorabile pentru formarea recoltei la porumb, floarea-soarelui, sfeclei de zahăr, de asemenea pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor legumicole şi altor culturi agricole. În orele zilei regimul termic ridicat şi lipsa precipitaţiilor esenţiale au contribuit la împilarea plantelor, uscarea  frunzelor prematur si a solului.

În prima decadă a lunii iulie, în termeni apropiaţi faţă de cei obişnuiţi, gospodăriile ţării au început recoltarea culturilor de toamnă şi celor cerealiere de primăvară, la sfîrşitul lunii majoritatea gospodăriilor au finalizat lucrările.

La porumb în decursul lunii s-a semnalat formarea paniculului, înflorirea lui şi a ştiuletelui. La sfîrşitul lunii la porumb a început coacerea în lapte (cu 10-20 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). Înălţimea plantelor la sfîrşitul lunii în fond s-a egalat cu 190-260 cm, izolat 165-180 cm. La o plantă s-a format în medie 1-2 ştiulete.

La  situaţia  din  28  iulie  rezervele  de umezeală  productivă  în  stratul  de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu  porumb  în  fond  au  constituit  5-25  mm  (5-60% din normă), izolat 45-50 mm (80-115% din normă), în  stratul  de  sol  cu  grosimea  de  1 m  pe  60%  din  teritoriu 55-110 mm (70-110% din normă), izolat 25-45 mm (30-65% din normă).

La floarea-soarelui în decursul lunii s-a semnalat înflorirea, spre sfîrşitul lunii izolat a început coacerea seminţelor (cu 10-20 zile mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). Înălţimea plantelor la sfîrşitul lunii s-a egalat în fond cu 150-200 cm. Diametrul capitulului a constituit 16-23 cm.

La  situaţia din 28 iulie  rezervele  de  umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu  floarea-soarelui  pe  cea mai mare parte a teritoriului ţării au constituit 10-40 mm (15-35% din normă), izolat 80-95 mm (80-100% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii a continuat creşterea rădăcinii principale.

La  culturile  pomicole a continuat creşterea rodului, la piersic, cais prun şi soiurile timpurii de măr coacerea şi colectarea roadei. La viţa de vie a continuat creşterea boabelor, în a doua jumătate a lunii la soiurile timpurii a început coacerea.

La  situaţia  din 28 iulie  rezervele  de  umezeală  productivă  în stratul de  sol  cu  grosimea de 1 m pe  plantaţiile  multianuale  în  fond  au  constituit 25-55 mm (25-70% din normă), izolat 65-110 mm (80-105% din normă).

Din cauza vremii secetoase menţinută în o mare parte a lunii august, s-au creat condiţii nefavorabile pentru formarea recoltei la porumb, floarea-soarelui, sfeclei de zahăr, de asemenea pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor legumicole şi pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă.

La porumb pe parcursul lunii s-a semnalat coacerea în lapte şi în ceară, către sfîrşitul ei coacerea deplină.

La  situaţia  din  28 august  rezervele  de  umezeală  productive în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu porumb au constituit în fond 25-50 mm (35-70% din normă), izolat 60-115 mm (90-120% din normă).

La floarea-soarelui în decursul lunii a continuat coacerea seminţelor, spre sfîrşitul ei s-a semnalat atingerea maturităţii depline, iar unele gospodării din sudul ţării au început recoltarea roadei.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productive pe terenurile cu floarea-soarelui în stratul de sol cu grosimea de 1 m au constituit în fond 10-75 mm (15-65% din normă).

La sfecla de zahăr în decursul lunii a continuat îngroşarea rădăcinii principale.

La culturile pomicole în decursul lunii august a continuat creşterea rodului, la prun şi soiurile timpurii de măr coacerea fructelor şi colectarea roadei. La viţa de vie în fond a continuat creşterea boabelor, la soiurile de masă coacerea şi recoltarea strugurilor.

La situaţia din 28 august rezervele de umezeală productive în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit în fond 20-50 mm (30-65% din normă), izolat 65-120 mm (75-115% din normă).

 

 

Şef CMC     T. Bugaevaa

 Şef CMA    T. Mironova