Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

 din vara anului 2014

 

Vara anului 2014 în Republica Moldova a fost în fond caldă şi cu precipitaţii. Temperatura medie a aerului pentru acest sezon a constituit în teritoriu +19,3..+22,4º, fiind cu 0,5-1,5º mai ridicată faţă de normă, semnalîndu-se în medie o dată în 3-5 ani. Temperatura maximă a aerului pe parcursul sezonului a urcat pînă la +39ºC (3 august, SM Dubăsari), fiind semnalată în luna august în medie o dată în 15 ani în toată perioada de observații, iar în ultimii 20 de ani în medie o dată în 5 ani. Temperatura  minimă a aerului a scăzut pînă la +(19 iunie, SM Soroca, Rîbnița).

În perioada 26 iulie 16 august pe teritoriul țării pretutindeni s-a stabilit vreme foarte caldă. Temperatura medie zilnică a aerului în aceste zile a constituit în fond +24..+30º, fiind semnalată în această perioadă în medie o dată în 10-25 ani.

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30º și mai ridicată în decursul sezonului a constituit  în teritoriu între 12 (SM Briceni) și 45 zile (SM Tiraspol), norma fiind de 8-27 zile, cu temperatura aerului de +35º și mai ridicată 2-8 zile (SM Tiraspol), norma fiind de 1-2 zile.

Cantitatea de precipitaţii căzută pe parcursul verii pe 55% din teritoriu a fost aproape de normă şi a constituit 140-260 mm, doar în raioanele extreme din nordul țării (10% din teritoriu) suma lor a atins 290-320 mm (130-145% din normă). În restul teritoriului s-a semnalat deficit de precipitaţii au căzut 85-135 mm (50-70% din normă). Maxima zilnică de precipitaţii a atins 105 mm (23 iulie, PAM Glodeni), ceea ce în acest punct se semnalează a doua oară în toată perioada de observații.

Pe parcursul sezonului de vară în teritoriul țării s-au semnalat oraje, ceaţă şi intensificării ale vîntului cu aspect de vijelie de pînă la 25 m/s (iulie, SM Cahul). De asemenea s-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de ploi torenţiale și grindină (iulie), care au cauzat vătămarea culturilor agricole și daune materiale economiei naționale.

Comparativ cu sezonul de vară din anul 2013 acest sezon a fost similar  după regimul termic şi cantitatea de precipitaţii.

Conform datelor observaţiilor agrometeorologice, condiţiile de vreme în cea mai  mare parte a sezonului de vară au fost în fond favorabile pentru creşterea, dezvoltarea şi formarea recoltei la culturile agricole.

Condițiile meteorologice pe parcursul lunii iunie au fost în fond favorabile pentru creșterea, dezvoltarea și  formarea recoltei la culturile agricole.

La culturile cerealiere de toamnă în prima jumătate a lunii iunie s-a semnalat coacerea în lapte, iar în a doua jumătate a început coacerea în ceară a boabelor. Către sfîrşitul lunii izolat în centrul și sudul țării s-a semnalat coacerea deplină  a boabelor. Unele gospodării ale țării au început recoltarea grînelor coapte. La culturile cerealiere de primăvară către sfîrşitul lunii s-a semnalat coacerea în lapte a boabelor. Starea culturilor de toamnă și cerealiere de primăvara preponderent a fost bună.

La situația din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit în fond 70-160 mm (80-175% din normă), izolat 40-55 mm (55-65% din normă).

La porumb pe parcursul lunii a continuat formarea frunzelor, spre sfîrșitul lunii s-a format frunza a treisprezecea a șaptesprezecea, izolat a început formarea paniculului. Înălţimea plantelor la sfîrșitul lunii a constituit în fond 105-195 cm, izolat 85-95 cm.

La situația din 28 iunie a.c. rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu porumb au constituit 40-85 mm (70-155% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 95-165 mm (80-150% din normă).

La floarea-soarelui în prima jumătate a lunii iunie s-a semnalat formarea frunzelor, în a doua jumătate apariția inflorescențelor, către sfîrșitul lunii izolat a început înflorirea. Înălțimea plantelor la sfîrșitul lunii a constituit în fond 105-200 cm, izolat 65-90 cm.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă pe terenurile cu floarea-soarelui în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m au constituit în fond 35-85 mm (80-150% din normă), izolat 20-30 mm (40-55% din normă),  în stratul de sol cu grosimea de 1 m 70-150 mm (85-155% din normă), izolat  55-65 mm  (55-70% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat îngroșarea rădăcinii principale și s-a semnalat acoperirea integrală a spațiilor dintre rînduri. 

La culturile pomicole în fond a continuat creşterea rodului, la vișin, cireș și soiurile timpurii de piersic și cais coacerea și recoltarea roadei. La viţa de vie a continuat creşterea boabelor.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit 65-170 mm (70-150% din normă).

Condițiile meteorologice pe parcursul lunii iulie au fost în fond favorabile pentru creșterea, dezvoltarea și  formarea recoltei la culturile prășitoare, celor pomicole și viţă de vie.

În prima decadă a lunii iulie, în termene apropiațe de cele obișnuite, gospodăriile țării au început recoltarea culturilor de toamnă și celor cerealiere de primăvară, spre sfîrșitul ei majoritatea gospodăriilor au finalizat recoltarea.

La porumb pe parcursul lunii s-a semnalat fazele: apariția paniculului, înflorirea paniculului și a știuletelui. Către sfîrșitul ei la porumb a început coacerea în lapte (cu 1-2 săptămîni mai devreme de termenii obișnuiți). Înălţimea plantelor la sfîrșitul lunii s-a egalat cu 165-260 cm.

La situația din 28 iulie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu porumb au constituit 35-95 mm (75-160% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 85-170 mm (80-150% din normă).

 La floarea-soarelui în decursul lunii s-a semnalat înflorirea, spre sfîrșitul ei, în jumătatea de sud a țării, a început coacerea semințelor (cu 10-20 zile mai devreme de termenii obișnuiți). Diametrul capitulului la sfîrșitul lunii a constituit 15-25 cm.

La situaţia din 28 iulie a.c., rezervele de umezeală productivă pe terenurile cu floarea-soarelui în stratul de sol cu grosimea de 1 m au constituit în fond 80-170 mm (85-160% din normă), izolat 30-60 mm (30-60% din normă).

La sfecla de zahăr pe parcursul lunii a continuat îngroșarea rădăcinii principale. 

La culturile pomicole în decursul lunii a continuat creşterea rodului, la piersic, prun și soiurile timpurii de măr coacerea și colectarea roadei. La viţă de vie a continuat creșterea boabelor, în a doua jumătate a lunii la soiurile timpurii a început coacerea strugurilor.

La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale au constituit în fond 70-180 mm (80-170% din normă), izolat 30-60 mm (35-65 % din normă).

 Vremea deosebit de caldă și cu deficit de precipitații, menținută în majoritatea zilelor din luna august, a creat condiții puțin favorabile pentru dezvoltarea și formarea roadei culturilor agricole și pregătirea terenurilor pentru semănatul culturilor de toamna.

La porumb pe parcursul lunii s-a semnalat coacerea în lapte și coacerea în ceară, către sfîrșitul lunii izolat coacerea deplină. Starea plantelor a fost predominant bună, izolat în raioanele de sud satisfăcătoare.

La situația din 28 august a.c, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu porumb au constituit în fond 60-130 mm (80-135% din normă), izolat 20-40 mm (30-60% din normă).

La floarea-soarelui în decursul lunii a continuat coacerea semințelor, spre sfîrșitul ei s-a semnalat atingerea maturității depline, iar unele gospodării din sudul țării au început recoltarea roadei.

La situaţia din 28 august a.c., rezervele de umezeală productivă pe terenurile cu floarea-soarelui în stratul de sol cu grosimea de 1 m au constituit în fond 25-55 mm (45-65% din normă), izolat    80-155 mm (90-145% din normă).

La sfecla de zahăr a continuat îngroșarea rădăcinii principale, spre sfîrșitul lunii s-a semnalat îngălbenirea frunzelor inferioare. Starea plantelor a fost bună.

La prun, măr, păr, struguri a continuat coacerea roadei. Majoritatea gospodăriilor au început colectarea roadei a culturilor pomicole și a soiurilor timpurii de struguri.

La situaţia din 28 august a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale pe 60 % din teritoriu au constituit 55-115 mm (80-120% din normă), în restul teritoriului  15-40 mm (15-55 % din normă).

  

Şef CMC     T. Bugaeva

 Şef CMA     T. Mironova