Caracterizarea condiţiilor meteorologice

şi agrometeorologice  din vara anului 2008

 

            Vara anului 2008 în Republica Moldova a fost foarte caldă şi izolat cu deficit de precipitaţii. Temperatura medie a aerului pentru acest sezon a constituit în teritoriu 19,8-22,5ºC căldură, fiind cu 1,0-1,8ºC mai ridicată faţă de normă şi se semnalează în medie o dată în 5-15 ani. Cea mai caldă şi secetoasă a fost luna august, cînd temperatura medie a aerului a fost cu 2-3ºC mai ridicată faţă de normă, ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-15 ani. Maxima absolută a temperaturii aerului pe parcursul sezonului a constituit 39ºC căldură (august, Făleşti, Dubăsari, Tiraspol). Minima absolută a temperaturii aerului în vara anului 2008 a constituit C căldură (iunie, Tiraspol).

            Cantitatea precipitaţiilor căzute pe parcursul verii în raioanele de nord, izolat în cele centrale şi de sud ale republicii a constituit 170-320 mm, (100-140% din normă), doar local (Ocniţa, Edineţ) suma lor a atins 360-480 mm, sau 165-180% din normă. În raioanele centrale şi de sud ale republicii în fond s-a semnalat deficit de precipitaţii pe parcursul sezonului respectiv au căzut 65-160 mm, (sau 40-75% din normă). Numărul total a zilelor fără precipitaţii pe parcursul sezonului a constituit în teritoriu 25-50 zile, dar cea mai mare durată neîntreruptă a lor a atins 31 zile (Basarabeasca).

            Pe parcursul sezonului de vară s-au semnalat oraje, ceţuri şi intensificari ale vîntului cu aspect de vijelie de pînă la 23 m/s.

            Vara s-au semnalat fenomenele meteorologice stihinice averse puternice de ploaie (Cărpineni, Ceadîr-Lunga, Cahul) în luna iunie, precum şi ploi abundente pe 23-26 iulie în raioanele de nord. În legătură cu ploile abundente căzute în Ucraina la sfîrşitul lunii iulie, în bazinele rîurilor Nistru şi Prut s-au format viituri pluviale extreme. În rezultatul viituriilor pe rîurile Nistru şi Prut a avut loc ieşirea apei în luncă, inundarea şi subinundarea terenurilor agricole şi a unor localităţi aferente rîurilor.

           Comparaiv cu vara a. 2007, acest sezon a fost cu 1-2ºC mai răcoros, precipitaţii au căzut pe o mare parte al teritoriului cu 20-140 mm mai mult, izolat cu 20-90 mm mai puţin. Regim termic asemănător s-a semnalat în vara a. 2003.

Pe parcursul sezonului de vară condiţiile meteorologice au fost, în fond, satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole. Ploile puternice şi foarte puternice, izolat cu grindină, căzute pe parcursul decadei a treia a lunii iulie în jumătatea de nord a republicii au cauzat deteriorarea terenurilor agricole, ca rezultat în unele localităţi ale ţării au cauzat pagube economice.

         Culturile cerealiere de toamnă şi primăvară. La culturile cerealiere de toamnă  şi primăvară în prima jumătate a lunii iunie s-a semnalat faza coacerea în lapte, la sfîrşitul lunii faza coacerea în ceară, izolat în jumătatea de sud a republicii a început coacerea deplină a boabelor.

         La începutul lunii iulie gospodăriile agricole au început recoltarea culturilor cerealiere de toamnă şi primăvară, către sfîrşitul lunii majoritatea gospodăriilor agricole ale republicii au finisat recoltarea lor. În raioanele de nord ale republicii din cauza ploilor abundente recoltarea roadei s-a reţinut.

         Porumbul.  La porumb pe parcursul lunii iunie a continuat formarea frunzelor (frunzei a 9-15), izolat la soiurile timpurii formarea paniculului. La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m pe terenurile cu porumb au constituit, în fond, 55-70 mm (85-125 % din normă), izolat, îndeosebi în raioanele centrale ale republicii 20-45 mm  (35-65 % din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru, corespunzător 100-150 mm (90-135 % din normă) şi 65-85 mm (60-70 % din normă).

          În a doua jumătate a lunii iulie s-a semnalat înflorirea paniculului şi a ştiuletelui. Izolat către sfîrşitul lunii iulie la porumb  a început  faza coacerea în lapte (cu 2-3 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi).  La situaţia din 28 iulie a.c., pe o mare parte a teritoriului republicii rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu porumb au constituit, în fond, 95-210 mm (100-185% din normă), izolat în raioanele  centrale şi în unele raioane din sudul republicii 40-65 mm (50-70% din normă).

          În prima jumătate a lunii august la porumb a continuat faza - coacerea în lapte a boabelor, în a doua jumătate s-a semnalat faza coacerea în ceară, către sfîrşitul lunii izolat s-a început coacerea deplină a boabelor (cu 1-2 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu porumb, la situaţia din 28 august a.c., în jumătatea de nord a republicii au constituit, în fond, 60-195 mm (100-200% din normă), în jumătatea de sud a republicii în fond 15-45 mm (25-60% din normă).

         Floarea soarelui  La floarea soarelui la începutul lunii iunie s-a semnalat faza formării perechei a doua de frunze adevărate, în a doua jumătate a lunii, în termeni aproape de cei obişnuiţi, a început faza formării inflorescenţelor (calatidiului). La situaţia din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea 0,5 m pe terenurile cu floarea soarelui au constituit, în fond, 30-55 mm (45-85 % din normă), izolat 60-65 mm (115-150% din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru 80-135 mm (90-130 % din normă), izolat în raioanele de nord şi centrale ale republicii 40-60 mm (40-55 % din normă).

         La floarea soarelui pe parcursul lunii iulie s-a semnalat înflorirea. La situaţia din 28 iulie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu floarea soarelui pe o mare parte a teritoriului republicii au constituit, în fond, 75-195 mm (70-240% din normă), în unele raioane din sudul republicii  35-55 mm (30-50 % din normă).

          La începutul lunii august la floarea soarelui s-a finisat înflorirea, în decursul lunii s-a semnalat coacerea seminţelor. Către sfîrşitul lunii, izolat în teritoriu floarea soarelui a atins maturitatea deplină a seminţelor.  Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu floarea soarelui în jumătatea de nord a  republicii au constituit, în fond, 55-155 mm (70-150% din normă), iar în jumătatea de sud în fond 20-35 mm (35-60 % din normă), izolat 5-15 mm (5-25 % din normă).

         Sfecla de zahărPe parcursul perioadei de vară la sfecla de zahăr s-a semnalat îngroşarea rădăcinii principale. La situaţia din 28 august a.c. rezevele de umezeală productivă în startul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu sfeclă de zahăr au constituit 50-105 mm (70-160 % din normă).

         Culturiie pomicole şi viţa de vie. La principalele culturi pomicole pe parcursul lunii iunie-iulie s-a semnalat creşterea fructelor, iar la vişin, cireş cais, piersic, prun coacerea şi colectarea roadei. La viţa de vie s-a semnalat creşterea boabelor.  La situaţia din 28 iulie a.c rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru în plantaţiile multianuale au constituit, în fond, 80-210 mm (75-200 % din normă), izolat în raioanele centrale şi în unele raioane din sudul republicii 40-55 mm (40-60 % din normă).

          În livezi şi podgorii pe parcursul lunii august s-a semnalat coacerea soiurilor timpurii şi medii de mere, pere şi struguri. Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru în plantaţiile multianuale au constituit, în fond, 65-120 mm (70-150 % din normă), izolat în raioanele centrale şi de sud ale republicii 20-45 mm (25-65 % din normă).

 

Şef CMşiPC                        T. Bugaeva

                                        Şef CPA                             T. Mironov