.

Caracterizarea climatică şi agroclimatică a sezonului de vară

pentru teritoriul Republicii Moldova

 

Începutul sezonului de vară se consideră convenţional trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin +15ºC, ceea ce se semnalează în medie pe teritoriul țării între 8 mai (Cahul) şi 19 mai (Briceni). În unii ani, în dependenţă de particularităţile proceselor sinoptice, termenele începutului verii se pot abate esenţial de la cele obişnuite. Cea mai timpurie vară pe parcursul întregii perioade de observaţii instrumentale s-a semnalat pe o mare parte a teritoriului în decada a treia a lunii aprilie (1968), iar cea mai târzie în prima decadă a lunii iunie (1955, 1991).

Temperatura medie a aerului pentru anotimpul de vară constituie pe teritoriul țării +18,5..+21,0ºC. Cea mai caldă vară a fost înregistrată în anii 2007 și 2012 temperatura medie pe sezon a aerului în acești ani a constituit +22..+25ºC, depășind norma cu 3-4ºC. Cea mai rece a fost vara anilor 1976 şi 1984, când temperatura medie a aerului a constituit +16..+19ºC, fiind mai joasă faţă de normă cu 2ºC. Cea mai caldă lună a verii este iulie, temperatura medie a aerului în această lună constituie +19..+21ºC. Însă cea mai înaltă temperatură a aerului în sezonul de vară s-a semnalat în luna august 2012 +42,4ºC (Fălești, 7 august 2012). Temperatura medie la suprafaţa solului în luna iulie constituie +24..+27ºC, iar cea maximală în unele zile poate atinge +74ºC (Leova, 19 iulie 2007). Temperatura minimală a aerului în sezonul de vară a coborât până la +1,6ºC (Briceni, 1 iunie 1955), iar la suprafaţa solului până la -0,4ºC (Briceni, 1 iunie 1990).

Numărul total al zilelor cu temperatura aerului înaltă (+30ºC şi mai mult) pentru acest sezon constituie în medie pe teritoriu 8-27 zile, iar cel mai mare a atins 62 zile (Bravicea, 2012). Numărul de zile cu valori ale temperaturii aerului de +35ºC şi mai mult constituie pe teritoriu în medie 1-2 zile, cel mai mare 35 de zile (Fălești, 2012). Temperatura aerului +40C şi mai mult pe teritoriul țării a fost înregistrată doar în anii 2000, 2002, 2007 și 2012.

Vara, comparativ cu alte anotimpuri ale anului, cantitatea precipitaţiilor căzute variază în limite mari. Suma precipitaţiilor în parcursul sezonului constituie în medie 170-235 mm, însă valorile variază de la 37 mm (Cahul, 1924) până la 531 mm (Chişinău, 1948). Maximul zilnic de precipitaţii pe sezon constituie 70-218 mm.

Vara sunt frecvente aversele. Numărul zilelor cu precipitaţii constituie în medie 25-35 zile. Aversele sunt însoţite deseori de descărcări electrice (în medie pe sezon 17-25 zile) şi căderi de grindină (în medie până la 3-9 zile). Numărul zilelor cu ceaţă se reduce comparativ cu sezonul de primăvara în medie până la 1-6 zile.

Pentru sezonul de vară cel mai mare pericol îl prezintă ploile torenţiale şi căderile intensive de grindină, care se observă în fiecare an. Vânt puternic este posibil o dată în 2 ani, iar vârtej o dată în 5  ani. În afară de aceasta, un mare pericol pentru economia naţională îl prezintă secetele puternice, care se înregistrează pe teritoriul Moldovei în medie o dată în 5 ani.

Condiţiile agrometeorologice a perioadei de vară pe teritoriul țării sunt, în fond, satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole.

Conform datelor multianuale, de la 20 mai până la 3 iunie se semnalează înspicarea grâului de toamnă. Asigurarea bună şi satisfăcătoare cu umezeală a grâului de toamnă la momentul înspicării se semnalează în majoritatea raioanelor țării. Rezervele medii multianuale de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m în această perioadă constituie 80-130 mm, doar în unele raioanele de sud-est ele nu depăşesc 60-75 mm. La începutul lunii (3-9 iunie) se observă înflorirea grâului de toamnă. Coacerea în lapte a boabelor are loc în jumătatea a doua a lunii iunie. În Republica Moldova perioada umplerii boabelor (fazele înflorirea - coacerea în lapte) durează în medie 15 zile. Asigurarea cu umezeală în timpul umplerii boabelor la grâul de toamnă este satisfăcătoare şi conţinutul ei în stratul de sol cu grosimea de 1 m poate varia de la 90 până la 120 mm în raioanele de nord ale țării, în raioanele de sud până la 60-110 mm. Coacerea în ceară intervine la sfârşitul lunii iunie prima decadă a lunii iulie. Recoltarea grâului de toamnă se efectuează, de regulă, în prima jumătate a lunii iulie. În timpul lucrărilor de recoltare se menţine vreme foarte caldă. Precipitaţiile de scurtă durată sub formă de averse nu creează întreruperi mari în lucrările de recoltare. Aproape în fiecare an din cauza ploilor torenţiale şi vântului se semnalează pătulirea semănăturilor cu grâu de toamnă în unele raioane ale țării.

La porumb procesul creşterii intense a masei vegetale (frunzelor) începe după formarea frunzei a cincea, ceea ce are loc în prima decadă a lunii iunie. Asigurarea cu umezeală a porumbului (în stratul de sol cu grosimea de 1 m) pe parcursul perioadei de vegetaţie în raioanele de sud nu depăşeşte 45-50% din cantitatea optimală, în raioanele de nord şi centru 60-70% din cea optimală. De aceea, pentru creşterea roadelor stabile de porumb pe teritoriul Republicii Moldova este necesară irigarea. În luna iulie, conform datelor medii multianuale, la porumb se semnalează fazele formarea şi înflorirea paniculului. Temperatura medie zilnică a aerului situată în limitele de +19..+210C şi cantitatea suficientă de precipitaţii în această perioadă asigură dezvoltarea normală a porumbului. În luna august la porumb se semnalează coacerea în lapte şi în ceară a boabelor. În această perioadă necesitatea plantelor de porumb în umezeală scade simţitor, rezervele medii multianuale de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m în această perioadă constituie 70-100 mm.

La floarea-soarelui în a doua decadă a lunii iunie se semnalează formarea inflorescenţelor. Rezervele medii multianuale de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m în această perioadă alcătuiesc circa 50-60 mm, fiind suficiente pentru creşterea şi dezvoltarea normală a plantelor de floarea-soarelui. În luna iulie la plantele de floarea-soarelui are loc creşterea intensivă a tulpinii şi formarea florilor. În perioada înfloririi şi umplerii seminţelor, în raioanele de nord ale țării în stratul de sol cu grosimea de 1 m se conţine în jur de 100 mm de umezeală, în raioanele centrale şi de sud conţinutul de umezeală este mai scăzut şi se află în limitele de 50-75 mm. În raioanele din nordul țării coacerea seminţelor de floarea-soarelui are loc la sfârşitul lunii august - începutul lunii septembrie, în raioanele centrale şi de sud la mijlocul lunii august. Spre finele maturizării seminţelor de floarea-soarelui necesitatea în umezeală scade brusc: precipitaţiile abundente în această perioadă pot influenţa negativ asupra recoltei de seminţe, iar surplusul de umezeală poate provoca putrefacţia capitulului.

La sfecla de zahăr în perioada iunie prima jumătate a lunii august se semnalează creşterea şi îngroşarea rădăcinilor. Condiţii favorabile pentru creşterea sfeclei de zahăr se creează atunci când rezervele de umezeală în stratul de sol cu grosimea de 1 m constituie mai mult de 100 mm. În raioanele de cultivare industrială a sfeclei de zahăr la începutul lunii iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m sunt bune (130-170 mm) şi se menţin suficiente în majoritatea raioanelor până la sfârşitul lunii. Începând cu decada a treia a lunii august la sfecla de zahăr se semnalează îngălbenirea frunzelor exterioare. La sfârşitul lunii august necesitatea plantelor de sfeclă de zahăr în umezeală se reduce esenţial, iar rezervele de umezeală productivă, de obicei, în această perioadă constituie 65-85 mm.

La viţa de vie conform datelor medii multianuale în prima jumătate a lunii iunie se observă înflorirea. În luna iulie în livezi continuă creşterea fructelor, dar și coacerea caiselor, piersicilor, prunelor, soiurilor timpurii de mere şi pere. La viţa de vie are loc creşterea boabelor, iar la sfârşitul lunii la soiurile timpurii strugurii ating, de obicei, coacerea tehnică. În raioanele din sudul țării la sfârşitul lunii august se semnalează maturizarea deplină a strugurilor în plantaţiile de viţa de vie.

Condiţiile optime de umezeală în perioada de la începutul înfloririi până la coacerea strugurilor se formează atunci când rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m ating 130-160 mm (70-90% din capacitatea minimă de reţinere a umezelii). Rezervele reale de umezeală în majoritatea raioanelor țării constituie în această perioadă 100-140 mm.

În perioada vegetaţiei de vară aproape anual un mare prejudiciu viţei de vie îi este cauzat de aşa fenomene nefavorabile ca vântul puternic şi grindina, care provoacă vătămarea mecanică a lăstarilor şi strugurilor.

 

            Şeful DMC          T. Bugaeva

             Şeful DA          T. Mironova