Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice ale iernii 2021-22

 

Sezonul de iarnă 2021-22 în Republica Moldova a fost cald și cu deficit de precipitații în cea mai mare parte a sezonului. Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 0º în direcţia scăderii ei, fenomen ce determină începutul iernii meteorologice, s-a semnalat pe teritoriu pe 21 decembrie, fiind cu 15-20 zile mai târziu faţă de datele medii multianuale.

Temperatura medie a aerului pentru sezon a constituit în teritoriu +0,3..+2,5º, fiind cu 3,0-3,9º mai ridicată faţă de normă și se semnalează în medie o dată în 10-20 ani.

     

 

Minima absolută a temperaturii aerului a constituit pe teritoriu -14º (decembrie, ianuarie). Maxima absolută a atins +18º (februarie).

Anomal de cald s-a semnalat în prima decadă a lunii ianuarie, când temperatura medie decadică a aerului a fost cu 6-7º mai ridicată față de normă și se semnalează în medie o dată în 10-15 ani. Temperatura maximă a aerului pe 5 ianuarie a urcat în teritoriu până la +17,4º (SM Tiraspol), ceea ce în lun ianuarie se semnalează pentru prima dată din toată perioada de observaţii instrumentale.

Vreme foarte caldă s-a menținut și în luna februarie. Temperatura medie lunară a aerului a constituit +2,5..+4,5º, eea ce cu 4,5-6,5º a depășit norma și se semnalează în medie o dată în 10-15 ani (fig. 1). Temperatura maximă a aerului pe 17 februarie a urcat în teritoriu până la +18º (SM Dubăsari, Tiraspol), ceea ce în această decadă se semnalează pe teritoriu în medie o dată în 30 ani.

         

º

        

Fig.1 Temperatura medie decadică a aerului, SM Chișinău

 

Cantitatea de precipitaţii pe parcursul sezonului a constituit pe 85% din teritoriu 75-120 mm (80-120% din normă), doar în unele raioane au căzut 130-135 mm (130-170% din normă).

     

Cantitatea precipitaţiilor după regiuni a constituit:

      în nordul ţării 90-135 mm (105-170% din normă);

      în centrul ţării 80-130 mm (80-140% din normă);

      în sudul ţării 75-105 mm (80-110% din normă).

Cantități mari de precipitații au căzut în luna decembrie, suma lunară a acestora a constituit în fond 80-110 mm (230-340% din norma lunară), ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-30 ani.

Deficit semnificativ de precipitații s-a observat în luna februarie cantitatea lunară acestora nu a depășit în fond 1-10 mm sau 5-35% din normă (fig. 2).

 

mm

        

Fig. 2 Cantitatea precipitaţiilor pe decade, SM Chișinău

 

Stratul de zăpadă s-a semnalat pe teritoriu predominant în decada a treia a lunii decembrie și în jumătatea a doua a lunii ianuarie. Grosimea maximă a acestuia pe platformele meteorologice pe sezon a atins 24 cm (decembrie, SM Bălți, Fălești).

De asemenea pe parcursul sezonului de iarnă s-au înregistrat ceţuri, depuneri de chiciură şi polei, viscol, intensificări ale vântului de până la 24 m/s (ianuarie), pe drumuri gheţuş.

Comparativ cu iarna anului 2020-21, temperatura medie a aerului în acest sezon a fost cu 0,5-1,0ºC mai scăzută și izolat precipitaţii au căzut mai puține (cu 15-40 mm). Sezon analog după regimul termic este 2015-16.

Condiţiile meteorologice pentru iernarea culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada de iarnă 2021-22 au fost satisfăcătoare.

Culturile de toamnă şi plantaţiile multianuale în decursul perioadei de iarnă s-au aflat în fond în stare de repaus vegetativ.

În prima jumătate a lunii decembrie la culturile de toamnă s-a semnalat vegetația. În a doua jumătate a lunii decembrie, din cauza scăderii temperaturii medii zilnice a aerului până la +3ºC și mai jos vegetația culturilor de toamnă s-a întrerupt, fiind cu 15-20 zile mai târziu față de termenii obișnuiți.

 Grâul de toamnă la momentul întreruperii vegetației s-a aflat în fazele: răsărirea și frunza a treia (50% din semănături), înfrățirea (20% din semănături), încolțirea semințelor (30% din semănături). Înălțimea plantelor în dependență de faza de dezvoltare a variat în fond între 5 și 15 cm.

Temperatura minimă a solului la adâncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) pe parcursul lunii decembrie a scăzut până la -1..-6ºC, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15ºC).

Grosimea stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă la sfârșitul lunii decembrie în raioanele din nordul și centrul țării a constituit 15-20 cm, în cele de sud 2-10 cm.

În majoritatea zilelor ale lunii solul a fost dezghețat. Spre sfârșitul lunii adâncimea de îngheț a solului a variat între 5 și 13 cm.

Culturile de toamnă și plantațiile multianuale în decursul lunii ianuarie s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

Temperatura minimă a solului la adâncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) pe parcursul lunii a scăzut până la -2..-6ºC, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15ºC).

Strat de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă s-a înregistrat pe o mare parte a teritoriului țării în majoritatea zilelor ale lunii, grosimea acestuia a constituit 1-4 cm. Spre sfârșitul lunii învelișul de zăpadă în fond s-a topit, doar izolat înălțimea acestuia nu a depășit 1 cm. 

La începutul lunii solul a fost dezghețat. În restul zilelor adâncimea de îngheț a solului pe teritoriul țării a variat între 6 și 20 cm, spre sfârșitul acestei izolat s-a semnalat dezghețul solului. Adâncimea de dezgheț a stratului superior al solului a constituit 2-9 cm.

Culturile de toamnă în prima jumătate a lunii februarie s-au aflat în stare de repaus vegetativ. Din cauza regimului termic ridicat reluarea vegetaţiei culturilor de toamnă s-a semnalat la mijlocul lunii, fiind în fond cu o lună mai devreme față de termenii obişnuiţi. Spre sfârșitul lunii culturile de toamnă s-au aflat în fond în faza de răsărire și frunza a treia, izolat înfrăţirea. Înălţimea plantelor a constituit 7-15 cm. Numărul de plante pe 1 m2 în fond a constituit 250-500.

Temperatura minimă a solului la adâncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) pe parcursul lunii a scăzut până la 0..-3ºC, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15ºC).

Plantațiile multianuale în decursul lunii februarie s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă in perioada iernatului, pe 20 februarie 2022 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creșterea și analiza lor.

Rezultatele creșterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Doar izolat, la semănăturile cu culturi de toamnă, unde nu s-a semnalat răsărirea in decursul toamnei, deteriorarea sau pieirea semințelor care nu au răsărit a constituit l-8%, fiind mai scăzută decât norma naturală (10%).

 

Şef DMC                T. Bugaeva

Şef D               T. Mironova