Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice ale iernii 2016-17

 

Sezonul de iarnă 2016-17 în Republica Moldova a fost în fond obişnuit după regimul termic. Începutul iernii meteorologice (trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 0º) s-a semnalat în raioanele extreme din nordul ţării pe 28 noiembrie, în restul teritoriului pe 13 decembrie în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi. Sfârşitul iernii (trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului peste 0º) s-a semnalat pretutindeni pe 17-19 februarie, fiind cu 1-2 săptămîni mai devreme ca de obicei.

Temperatura medie a aerului pentru sezon a constituit în teritoriu -1,5..-2,9º, fiind în limitele normei.

 

     

 

Minima absolută a temperaturii aerului a constituit pe teritoriu -21º (februarie, SM Bravicea), ceea ce în timpul iernii se semnalează în medie o dată la 2-3 ani. Maxima absolută a atins +16º (februarie, SM Bălţata, Tiraspol, Ceadâr-Lunga, Cahul).

Cantitatea de precipitaţii pe parcursul sezonului pe 60% din teritoriul ţării a constituit 50-65 mm (50-75% din normă). În restul teritoriului au căzut 70-85 mm (80-100% din normă).

 

     

 

Stratul de zăpadă stabil  s-a stabilit în fond pe 6-7 ianuarie şi s-a menţinut pe o mare parte a teritoriului până la 22-23 februarie. Grosimea  maximă  a  acestuia  pe  platformele  meteorologice  a  atins 28 cm (ianuarie, SM Ceadâr-Lunga). De asemenea stratul de zăpadă s-a semnalat izolat şi în majoritatea zilelor lunii decembrie.

Pe 7 ianuarie  s-a  înregistrat  fenomen  meteorologic  stihinic  sub formă de vînt puternic: la SM  Leova viteza maximă a vîntului a atins  26 m/s.

Pe parcursul sezonului de iarnă s-au semnalat ceaţă, depuneri de chiciură şi polei cu diametrul de până la 1-12 mm, viscol, pe drumuri gheţuş.

Comparativ cu iarna anului 2015-16, acest sezon a fost cu 3,0-3,5ºC mai rece şi cu o sumă de precipitaţii similară. Sezon analog după regimul termic este 2012-13.

Condiţiile meteorologice pentru iernarea culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada de iarnă 2016-17 au fost în fond favorabile.

Culturile de toamnă şi plantaţiile multianuale în decursul majorităţii perioade de iarnă s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

În decursul lunii decembrie  stratul de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă s-a semnalat preponderent în raioanele din nordul ţării şi grosimea acestuia nu a depăşit 1-5 cm.

Temperatura minimă a solului la adâncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut până la -1..-5ºC, fiind mai ridicată faţă de valorile critice  (-15C).

În o mare parte a lunii decembrie solul a fost dezgheţat. La sfârşitul lunii solul a  îngheţat până la 2-11 cm.

În luna ianuarie stratul de zăpada pe terenurile cu culturi de toamnă s-a stabilit în fond pe data de 6-7 ianuarie. În prima jumătate a lunii ianuarie înălţimea stratului de zăpadă a variat în fond de la 10 cm  pînă  la 22 cm. Către  sfîrşitul  lunii  ianuarie  grosimea  acestuia  a  constituit  în  fond 2-10 cm, izolat în raioanele din sud-estul ţării stratul de zăpadă a lipsit.

Temperatura minimă a solului la adâncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut până la -3..-10ºC, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15C).

În decursul lunii ianuarie adâncimea de îngheţ a solului a variat de la 10 pînă la 40 cm.

Culturile de toamnă şi plantaţiile multianuale în majoritatea zilelor din luna februarie s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

 Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) pe parcursul lunii februarie a scăzut pînă la -1..-6ºC, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15C).

Îngheţul solului pe teritoriul ţării s-a semnalat în majoritatea zilelor din luna februarie, adîncimea maximă de îngheţ a solului a constituit 20-56 cm. La sfîrşitul lunii solul pretutindeni a fost dezgheţat.

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 25 ianuarie  şi 20 februarie 2017 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.

Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Izolat pieirea lor a constituit 1-4%, fiind mai joasă de normă (10%). 

Pe  o  mare  parte  a  teritoriului cercetat, la culturile  pomicole  principale  nu s-a înregistrat pieirea  mugurilor  florali, izolat pieirea lor a constituit 1-10%, ceea ce nu a depăşit norma  (15%).

Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat, că pe cea mai mare parte a teritoriului cercetat, pieirea ochiurilor la viţa de vie în fond nu s-a înregistrat, izolat a constituit 3-15%, ceea ce nu a depăşit norma (20%). 

La sfîrşitul lunii februarie, din cauza regimului termic ridicat, a început vegetaţia culturilor de toamnă (cu trei săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). În raioanele extreme din sudul ţării la sfîrşitul lunii februarie izolat s-a semnalat umflarea mugurilor la soiurile timpurii de cais şi piersic (cu o lună mai devreme faţă de termenii obişnuiţi).

 

 

Şef CMC            T. Bugaevaa

Şef C            T. Mironova