Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice ale iernii 2015-16

 

Sezonul de iarnă 2015-16 în Republica Moldova a fost scurt şi foarte cald. Începutul iernii meteorologice  (trecerea  stabilă  a  temperaturii  medii  zilnice  a  aerului  prin  0º)  s-a  semnalat  pe  29-30 decembrie, ceea ce pe o mare parte a teritoriului s-a înregistrat cu 15-20 zile mai târziu ca de obicei, iar în raioanele de nord cu 30 zile. Sfârșitul sezonului de iarnă (trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 0º) s-a semnalat pretutindeni pe 27-28 ianuarie, ceea ce  cu 30 zile mai devreme ca de obicei.

Temperatura medie a aerului pentru sezon a constituit în teritoriu +0,6..+2,0º, ceea ce pe o mare parte a teritoriului cu 3,0-3,9º mai ridicată faţă de normă și se semnalează în medie o dată la 20-30 ani.

Minima absolută a temperaturii aerului pe parcursul sezonului a constituit pe teritoriu -22º (ianuarie, SM Rîbnița, Codrii, Bălțata), ceea ce în timpul iernii se înregistrează în medie o dată la 2-3 ani.

Maxima absolută a atins +22º (februarie, SM Ceadâr-Lunga), ceea ce în timpul iernii se semnalează în medie o dată la 20 ani.

Vreme foarte caldă s-a semnalat în a treia decadă a lunii decembrie, când temperatura medie a aerului a fost cu 3-6C mai ridicată față de valorile normei și se semnalează în medie o dată la 5-15 ani. Temperatura maximă a aerului pe 27 decembrie a urcat până la +17,5 (SM Tiraspol, Ceadâr-Lunga), ceea ce în această decadă se semnalează pe teritoriul republicii pentru prima dată din toată perioada de observații.

De asemenea, vreme anomal de caldă s-a semnalat în luna februarie, când temperatura medie lunară a aerului a fost cu 6-7C mai ridicată față de normă, ceea ce pe 60% din teritoriul ţării se semnalează pentru prima dată, iar în restul teritoriului pentru a doua oară în toată perioada de observații.

Cantitatea de precipitaţii pe parcursul sezonului pe 60% din teritoriul ţării a constituit 75-117 mm (80-120% din normă), doar la SM Camenca suma lor a atins 127 mm (150% din normă). Pe restul teritoriului, predominant în raioanele din centrul și sudul țării, au căzut 49-70 mm (50-75% din normă).

Stratul de zăpadă s-a stabilit pe 2 ianuarie pe o mare parte a teritoriului, iar pe 5 ianuarie pretutindeni, și s-a menţinut până la sfârșitul lunii. Grosimea maximă a acestuia pe platformele meteorologice a atins 29 cm (SM Ceadâr-Lunga). De asemenea stratul de zăpadă izolat s-a semnalat în unele zile a lunii februarie.

Pe 17 ianuarie s-a înregistrat fenomen meteorologic stihinic sub formă de ninsori abundente: la SM Ștefan-Vodă și PH Olănești în decursul a 12 ore au căzut 23 mm de precipitaţii. Ninsorile puternice în jumătatea de sud a republicii au fost însoțite de intensificări ale vântului de până la 20 m/s (SM Ștefan-Vodă, Comrat, Ceadâr-Lunga) și de viscol, ceea ce a creat condiții nefavorabile pentru traficul rutier.

Pe parcursul sezonului de iarnă s-au semnalat ceaţă, grindină (decembrie), oraj (februarie), depuneri de chiciură şi polei cu diametrul de până la 9 mm, intensificări ale vântului de până la 25 m/s (SM Leova), viscol, pe drumuri gheţuş.

Comparativ cu iarna anului 2014-15, acest sezon a fost cu 2,0-3,0ºC mai cald și cu o sumă de precipitaţii similară. Sezon analog după regimul termic este 2006-07.

Condiţiile meteorologice pentru iernarea culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada de iarnă 2015-16 au fost în fond favorabile. Plantaţiile multianuale pe parcursul iernii s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

Culturile de toamnă în decursul lunii decembrie s-au aflat în fond în stare de repaus vegetativ, doar în unele zile, în orele diurne, ele au vegetat slab.

Temperatura minimă a solului la adâncimea nodului de înfrățire a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut până la -1..-7C, fiind mult mai ridicată față de valorile critice (-15C).

În o mare parte a lunii decembrie solul a fost dezghețat. La sfârșitul lunii solul a înghețat până la 3-13 cm.

Culturile de toamnă în decursul lunii ianuarie s-au aflat în stare de repaus vegetativ. Grosimea stratului de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă pe parcursul lunii ianuarie  a constituit  în fond 5-18 cm, izolat 1-4 cm. Către sfârșitul lunii stratul de zăpadă pe terenurile cu culturi de toamnă a lipsit.

Temperatura minimă a solului la adâncimea nodului de înfrățire a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut până la -5..-10C, fiind mult mai ridicată față de valorile critice (-15C).

În decursul lunii ianuarie adâncimea de îngheț a solului în fond a constituit 17-45 cm, izolat, preponderent în jumătatea de sud a țării 1-15 cm. La sfârşitul lunii în unele raioane din jumătatea de sud a țării solul a fost dezghețat.

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă, pomilor fructiferi şi viţei de vie în perioada iernatului, pe 2 februarie 2016 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.

Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Izolat pieirea lor a constituit 1-3%, fiind mai joasă decât norma naturală (10%). 

Pe o mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea lor a constituit 1-15%, ceea ce nu a depăşit norma naturală (15%).

Rezultatele creşterii lăstarilor viţei de vie au demonstrat că pieirea ochiurilor nu s-a înregistrat în cea mai mare parte a plantaţiilor, doar local a constituit 3-18%, ceea ce nu a depășit norma naturală (20%). 

Culturile de toamnă în decursul primei decade a lunii februarie s-au aflat în fond în stare de repaus vegetativ, doar în unele zile ale decadei în orele diurne ele au vegetat slab. Pe parcursul decadei a doua din cauza regimului termic ridicat s-a înregistrat reluarea vegetaţiei culturilor de toamnă (cu o lună mai devreme faţă de termenii obişnuiți). La sfârșitul lunii pe 85% din teritoriul republicii culturile de toamnă s-au aflat în faza de înfrăţire, pe 15% din teritoriu s-a semnalat frunza a treia. Înălţimea plantelor în dependență de faza de dezvoltare a variat între 6 și 15 cm. Numărul de plante pe 1m2 a constituit în fond 340-765, izolat 212-299, numărul tulpinilor formate 509-975, izolat 1035-1495. La plantele înfrăţite s-au format în medie 1-3 tulpini.

Temperatura minimă a solului la adâncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) în decursul lunii a scăzut până la 0..-3C, fiind mult mai ridicată faţă de valoarea critică (-15C).

Înghețul solului s-a semnalat în prima decadă a lunii februarie numai în raioanele din nord, adâncimea de îngheţ a solului a constituit în fond 20-35 cm, stratul superior al solului s-a dezgheţat până la adâncimea de 5-15 cm. În jumătatea de sud a țării solul a fost dezgheţat.

Spre sfârșitul lunii februarie izolat, preponderent în raioanele din sudul țării, la culturile pomicole a început umflarea mugurilor (cu o lună mai devreme faţă de termenii obişnuiți).

 

 

Şef CMC            T. Bugaeva

 Şef C            T. Mironova