Evenimente retrospective
din activitatea
Serviciului Hidrometeorologic de Stat

1844 – primele observaţii meteorologice instrumentale episodice (Chişinău)

1878 – primele măsurători hidrologice

1886 – primele observaţii meteorologice instrumentale sistematice (Chişinău)

1944 – instituirea Direcţiei Serviciului Hidrometeorologic a RSS Moldoveneşti

1944 – instituirea Biroului Vremii la Chişinău şi elaborarea primelor prognoze meteorologice

1950 – primele observaţii asupra poluării mediului ambiant

1957 – fondarea  Staţiei Aerologice din Chişinău

1978 – editarea monografiei “Clima Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti”

1982 – editarea monografiei “Clima Chişinăului”

1991 – editarea culegerii “Fenomene meteorologice stihinice în Ucraina şi Moldova”

1994 – Republica Moldova a devenit membru al Organizaţiei Meteorologice Mondiale

1998 – a fost adoptată Legea nr. 1536-XIII din 25 februarie 1998 cu privire la activitatea  hidrometeorologică în Republica Moldova

2004 – a fost dată în exploatare clădirea nouă a Staţiei Meteorologice Cahul

2004 – au fost instalate 6 staţii meteorologice automate SAIM “Pogoda”

2007 – a fost instalată prima staţie automată de control a calităţii aerului atmosferic în regim online MP-16M, amplasată în s. Mateuţi, r. Rezina

2008 – a început monitoringul privind calitatea aerului la nivel transfrontalier conform  Programului şi Strategiei EMEP, nivelul I, la staţia transfrontalieră amplasată în Leova

2008 – a fost reluat monitoringul transfrontalier al calităţii apei în r. Prut şi r. Nistru, în baza Acordurilor bilaterale cu instituţiile de profil din România şi Ucraina

2008 – a fost dată în exploatare clădirea nouă a Staţiei Meteorologice Chişinău

2008 – au fost instalate 9 staţii meteorologice automate SAIM “Pogoda”

2008 – au fost instalate 3 staţii hidrologice automate pe r. Răut

2009 – a fost dat în exploatare sediul nou al Serviciului Hidrometeorologic de Stat

2010 – în Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului a fost instalat un complex modern cromatografic în fază lichid-gazoasă

2010 – laboratoarele Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului au fost acreditate conform  standardelor internaţionale de către Centrul de Acreditare în Domeniul Conformităţii Produselor

2010 – a început elaborarea prognozelor meteorologice cu anticipare de 7 zile

2010 – au fost introduse codurile internaţionale în 4 culori pentru avertizarea fenomenelor  meteorologice şi hidrologice periculoase şi a nivelului înalt de poluare a aerului

2010 – a fost instalată staţia DAWBEE-EUMETSAT de recepţie a informaţiei meteorologice satelitare