Condiţiile meteorologice în anul 2009

 

            În Republica Moldova anul 2009 după regimul termic al aerului s-a plasat pe locul doi în şîrul anilor calzi din toată perioada de obserbaţii instrumentale, fiind întrecut doar de anul 2007. Temperatura medie anuală a aerului în anul 2009 a constituit în teritoriu 9,6-11,8ºC căldură, depăşînd norma climatică cu 1,2-2,0ºC. Temperatura maximă absolută a aerului a constituit 39ºC căldură (iulie, SM Făleşti, Tiraspol), iar minima absolut㠖 23ºC frig (decembrie, SM Bălţi).

            Ultimele îngheţuri de primăvară în aer pe teritoriul republicii s-au semnalat pe 28 aprilie. Intensitatea  lor în aer a constituit 0ºC, iar la suprafaţa solului – pînă la 1ºC frig. Primεle îngheţuri de toamnă s-au semnalat la 1 octombrie. Intensitatea lor în aer a fost de pînă la 2ºC frig, la suprafaţa solului – de pînă la 3ºC frig.

            În cea mai mare parte a teritoriului, preponderent în jumătatea de nord a republicii şi izolat în jumătatea de sud, s-a semnalat deficit de precipitaţii – pe parcursul anului au căzut 300-440 mm (60-80% din normă), ceea ce se semnalează în medie o dată în 10-20 ani. Cea mai mică cantitate de precipitaţii a căzut în regiunea SM Bălţi – 296 mm, PAM Sîngerei – 344 mm şi PAM Străşeni –347 mm, ceea ce se semnalează pentru prima dată în toată perioada de observaţii. Izolat cantitatea precipitaţiilor căzute pe parcursul anului a constituit 445 – 572 mm (85-110% din normă). Maxima zilnică de precipitaţii a atins 77 mm (iulie, PAM Chimişlia).

            Primul învelişul de zăpadă s-a semnalat pe 4-5 noiembrie în unele raioane din nordul republicii şi a fost instabil. Grosimea lui pe platformele meteorologice nu a depăşit 4 cm. Pe întreg teritoriul republicii învelişul de zăpadă s-a semnalat în decada a doua a lunii decembrie, grosimea lui maximă în unele zile pe platformele mateorologice a atins 54 cm (SM Ceadîr-Lunga).

            Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului de iar(2008-2009) a constituit în teritoriu de la 1ºC frig pînă la 1,5ºC căldură, fiind cu 1,8-3,1ºC mai ridicată faţă de normă. Cantitatea precipitaţiilor căzute în decursul iernii pe o mare parte a teritoriului republicii a constituit 75 - 145 mm (85-150% din normă). Doar izolat suma lor a atins 150 - 180 mm (160-185% din normă).

            Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului de primăvară a constituit 9,5-11,1ºC căldură, fiind cu 0,6-1,6ºC mai caldă ca de obicei. Pe o mare parte a teritoriului s-a semnalat deficit de precipitaţii. Cantitatea lor pe parcursul primăverii în fond a constituit 65-90 mm, sau 50-75% din normă. Doar în unele raioane suma precipitaţiilor a atins 95-115 mm (85-110% din normă).

            Vară a fost foarte caldă şi în fond cu deficit de precipitaţii. Temperatura medie a aerului a constituit în teritoriu 20,1-23,1ºC căldură, fiind cu 1,1-2,2ºC mai ridicată faţă de normă. Cantitatea precipitaţiilor căzute în decursul verii pe arii exstinse ale republicii a constituit doar 68-170 mm (36-80% din normă). Însă în unele raioane din sud-estul şi sudul republicii suma lor a atins valori de 175-200 mm (90-120% din normă).

            Toamna a fost foarte caldă şi cu deficit de precipitaţii Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului a constituit 10,5-12,6ºC, fiind cu 1,9-2,5ºC mai caldă ca de obicei. Cantitatea precipitaţiilor căzute în teritoriu pe parcursul sezonului, în fond, a constituit 44- 85 mm, sau 37-85% din normă.

Pe parcursul anului s-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de averse putrnice de ploaie, grindină şi îngheţuri.

            Comparativ cu anul 2008 acest an a fost similar după regimul termic, însă precipitaţii au căzut considerabil mai puţin (cu 40-400 mm).

            Condiţiile agrometeorologice în anul 2009, din cauza insuficienţei de precipitaţii în perioada de vegetaţie şi cantitatea de umezeala productivă joasă în sol în sezonul de vară , au creat condiţii mai puţin favorabile pentru formarea recoltelor agricole. În anul 2009 recolta medie pe republică la grîul de toamnă a constituit 24,0 ch/ha, la porumb – 27,0 ch/ha, la floarea soarelui - 14 ch/ha, aproape de roada medie din ultimii 10 ani. Roada de sfeclă de zahăr a constituit în medie pe republică 180 ch/ha, fiind mai scăzută faţă de recolta a. 2008 cu 230 ch/ha şi cu 68 ch/ha mai mică faţă de roada medie din ultimii 10 ani.

   

Şef CMşiPC                    T. Bugaeva

 Şef CPA                        T. Mironova