Condiţiile meteorologice în anul 2008

 

            Anul 2008 s-a clasat pe locul doi în şîrul celor mai calzi ani din toată perioada de obserbaţii instrumentale, urmînd după anul 2007. Temperatura medie anuală a aerului în anul 2008 a constituit în teritoriu 9,7-11,8ºC căldură, depăşînd norma climatică cu 1,2-1,9ºC. Temperatura maximă absolută a aerului a constituit 39,1ºC (16 august, SM Tiraspol), minimă absolută20,5ºC frig (5 ianuarie, SM „Codrii”).

            Ultimele îngheţuri în aer cu intensitatea de pînă la 0,3ºC frig pe teritoriul republicii s-au semnalat pe 25 aprilie (SM „Codrii”, Bălţata), la suprafaţa solului cu intensitatea de 0-2ºC frig – pe 26 aprilie (SM Camenca, Bălţata, Tiraspol).

            Primåle îngheţuri în aer şi la suprafaţa solului s-au semnalat în 10 octombrie. Intensitatea lor corespunzător a constituit C (SM Camenca) şi 1-2ºC frig (SM Camenca, Bălţi, Rîbniţa, Bălţata).

            Cantitatea precipitaţiilor căzute pe parcursul anului  în teritoriu a constituit 391 (PAM Vulcăneşti)- 888 mm (PAM Ocniţa), sau 80-155% din normă. Maxima zilnică de precipitaţii a atins 124 mm (iunie, PM Cărpineni).           

            Primul strat de zăpadă în teritoriu s-a format în decada a treia a lunii noiembrie şi a fost instabil.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului de iara constituit de la 1ºC frig pînă la 0,6ºC căldură, fiind cu 1,2-2,5ºC mai ridicată faţă de normă. Cantitatea precipitaţiilor a constituit în teritoriu 38-90 mm, sau 45-90% din normă.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului de primăvară a constituit 9,8-11,8ºC căldură, fiind cu 1,3-2,0ºC mai caldă ca de obicei. Cantitatea precipitaţiilor căzute pe parcursul sezonului a constituit 100-230 mm, sau 100-180% din normă.

            Vară a fost foarte caldă şi izolat cu deficit de precipitaţii. Temperatura medie a aerului a constituit în teritoriu 19,8-22,5ºC căldură, fiind cu 1,0-1,8ºC mai ridicată faţă de normă. În raioanele centrale şi de sud au căzut 65-160 mm de precipitaţii (40-75% din normă), în restul teritoriului – 170-480 mm, sau 100-180% din normă.

            Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului de toamna a constituit 9,4-11,7ºC,  fiind cu 0,6-1,1ºC mai ridicată ca de obicei, precipitaţii au căzut în fond 95-180 mm, sau 85-160% din normă.

            Pe parcursul anului s-au semnalat fenomene meteorologice stihinice sub formă de ninsori abundente, averse de ploaie însoţite de grindină. În legătură cu ploile abundente căzute în Ucraina de west la sfîrşitul lunii iulie, în bazinele rîurilor Nistru şi Prut s-au format viituri pluviale extreme. În rezultatul viituriilor pe rîurile Nistru şi Prut a avut loc ieşirea apei în luncă, inundarea şi subinundarea masivă a terenurilor agricole şi a unor localităţi aferente rîurilor.

            În anul 2008 comparativ cu anul 2007 temperatura medie anuală a aerului a fost cu 0,4-0,8ºC mai scăzută, precipitaţii pe o mare parte a teritoriului au căzut cu 50-340 mm mai multe.  Temperatura medie anuală a aerlui s-a semnalat asemănătoare doar în  anii 1990 şi 1994.

            Condiţiile agrometeorologice favorabile ale anului 2008, de asemenea, rezervele bune de umezeală productive în sol pe parcursul perioadei de vegetaţie, au contribuit la formarea celor mai înalte recolte a culturilor agricole,  fiind mai ridicate faţă de recolta medie din ultimii 10 ani. În anul 2008 în medie pe republică recolta grîului de toamnă a constituit 35,7 ch/ha, porumbului - 37,4 ch/ha, florii soarelui - 19 ch/ha, sfeclei de zahăr - 407 ch/ha.

                                         

 

 Şeful CMşiPC                          T. Bugaeva

  Şeful CPA                               T. Mironova