.

Caracterizarea climatică şi agroclimatică a lunii martie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Pe parcursul lunii martie are loc creşterea temperaturii medii lunare a aerului cu 4-5ºC faţă de luna februarie. Valorile ei medii variază între +1ºC în nordul țării şi +3ºC în sudul ei. Pentru toată perioada de măsurători instrumentale cea mai rece a fost luna martie în anul 1952 temperatura medie lunară a aerului a oscilat între -3,7ºC şi -6,1ºC. În anii 1990 și 2017 luna martie a fost cea mai caldă temperatura medie lunară a aerului a variat între +6,9ºC și +9,0ºC. Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 0ºC în direcţia creşterii ei se semnalează pe teritoriul țării în fond în perioada 27 februarie 11 martie.

Valorile medii zilnice ale temperaturii aerului pe parcursul lunii oscilează între -13..-16ºC (1987) şi +15..+18ºC (2002, 2017). Minima absolută a temperaturii aerului pentru întreaga perioadă de observaţii constituie -25,8ºC (Bravicea, 4 martie 1955), iar maxima absolută +27,9ºC (Comrat, 1926).

În luna martie cantitatea medie a precipitaţiilor căzute constituie în teritoriu 18-34 mm, iar numărul zilelor cu precipitaţii de la 8 până la 12. Conform datelor observaţiilor multianuale, cea mai mare cantitate lunară de precipitaţii a fost de 168 mm (Edineţ, 1940), iar maxima zilnică 70 mm (Ştefan-Vodă, 2002).

Stratul de zăpadă se menţine în cea mai mare parte a teritoriului în medie până la mijlocul lunii martie, iar în nordul țării până la 28 martie. Grosimea lui medie decadică oscilează în teritoriu între 2 şi 11 cm, iar cea mai mare grosime a lui pe platformele meteorologice a atins în unele zile 97 cm (Briceni, 10 martie 1973).

În luna martie sunt posibile următoarele fenomene: ceață (în medie 2-6 zile), depuneri de chiciură şi polei (1-3 zile), gheţuş (circa 5 zile) şi viscole (1 zi). Se pot semnala descărcări electrice, dar probabilitatea lor este mică (nu mai mult de 2-4 cazuri în 10 ani).

Dintre fenomenele meteorologice periculoase cel mai mare pericol în luna martie îl prezintă vânturile puternice şi ninsorile abundente. Ele se semnalează în medie o dată în 6 ani. Sunt posibile, de asemenea, depuneri intensive de polei (în medie o dată în 20 ani) şi viscole puternice (în medie o dată în 40 ani).

Dezgheţul solului până la adâncimea de 30 cm se semnalează, de obicei, în intervalul 10-17 martie, dezgheţul total în intervalul 11-20 martie. Zvântarea solului până la consistenţă plastic moale se constată, în general, în perioada 18-28 martie, fiind un indice al termenelor optimal pentru începutul prelucrării solului în perioada premergătoare semănatului.

Reluarea vegetaţiei culturilor de toamnă pe teritoriul țării are loc în medie în intervalul 16-25 martie. În primăverile foarte timpurii vegetaţia poate fi reluată la sfârşitul lunii februarie, în cele târzii la mijlocul lunii aprilie. Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m la momentul reluării vegetaţiei culturilor de toamnă, sunt în general bune (140-160 mm) pe o mare parte a teritoriului, în raioanele extreme de sud satisfăcătoare (125-135 mm). Asemenea rezerve de umezeală asigură  creşterea energică a culturilor de toamnă. În unele primăveri, deosebit de aride, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m sunt insuficiente şi constituie 60-70 mm.

Condiţiile favorabile pentru începutul semănatului culturilor timpurii de primăvară (orz şi ovăs) apar atunci când temperatura medie zilnică a aerului (la data semănatului) constituie cel puțin +5C, solul are consistenţă plastic moale şi se încălzeşte până la +5..+6C. Asemenea condiţii pe teritoriul țării se creează aproape anual (în 75% ani) la sfârşitul lunii martie - începutul lunii aprilie. În această perioadă rezervele medii multianuale de umezeală productivă în stratul arabil al solului, constituie, în fond, în sudul țării 25-30 mm, în restul teritoriului 35-40 mm. În primăverile timpurii semănatul culturilor cerealiere de primăvară începe la sfârşitul lunii februarie începutul lunii martie, în cele târzii în decada a doua a lunii aprilie.

Plantaţiile multianuale reiau vegetaţia, de obicei, în perioada 23 martie 4 aprilie (odată cu trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +5C). Către sfârşitul lunii martie la culturile pomicole are loc, de obicei, umflarea mugurilor florali, la viţa de vie circulaţia sevei. În primăverile timpurii desfacerea mugurilor florali şi înflorirea caisului începe în intervalul 15-28 martie.

    

Şeful DMC       T. Bugaeva  

Şeful DMA       T. Mironova