.

Caracterizarea climatică şi agroclimatică a lunii februarie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

În luna februarie, potrivit datelor medii multianuale, începe creşterea uşoară a temperaturii aerului faţă de  luna ianuarie aceasta este mai ridicată cu 1-1,5ºC. Temperatura medie lunară a aerului pe teritoriul Republicii Moldova variază între -1ºC în sudul ţării şi -3ºC în nordul ei. Cea mai rece pentru toată perioada de observaţii a fost luna februarie din anul 1929 − temperatura medie lunară a aerului a oscilat în teritoriu între -12,2ºC şi -13,7ºC. Cea mai caldă a fost luna februarie din aa. 2002 şi 2016 temperatura medie lunară a aerului a variat  între +3,5ºC şi +5,5ºC.

Valorile medii zilnice ale temperaturii aerului pe parcursul lunii oscilează în teritoriu între -21..-26ºC (1954, 2012) şi +10..+14ºC (1990, 2016). Minima absolută a temperaturii aerului în luna februarie a constituit -32,1ºC (Bălţi, 20 februarie 1954), iar maxima absolută a atins +23,3ºC (Tiraspol, 26 februarie 1990).

Numărul de zile cu temperatura minimă a aerului ≤-10ºC constituie în medie pe teritoriu 4-8 zile, maximul înregistrat fiind de 25 de zile (Briceni, 1956). Numărul de zile cu temperatura minimă a aerului ≤-15ºC constituie în medie pe teritoriu 2-3 zile, iar maximul a atins 21 zile (Soroca, 1985). Numărul de zile cu temperatura  minimă ≤-20ºC nu depăşeşte în medie pe teritoriu 1 zi, însă au fost înregistraţi ani în care acesta a atins 11 zile (Briceni, 1956).

Suma precipitaţiilor căzute în luna februarie pe teritoriul ţării constituie în medie 23-40 mm, iar numărul zilelor cu precipitaţii oscilează între 10 şi 14 zile. Cea mai mare cantitate de precipitaţii lunară pentru întreaga perioadă de observaţii a atins în teritoriu valoarea de 139 mm (Vulcăneşti, 1969), iar cea zilnică 70 mm (Goian, 1999). Precipitaţiile cad preponderent sub formă de zăpadă. Grosimea medie decadică a stratului de zăpadă în luna februarie variază pe teritoriul ţării între 3 şi 11 cm. Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe platformele meteorologice a atins în unele zile 71 cm (28 februarie 1973, Briceni).

În luna februarie sunt posibile următoarele fenomene: ceaţă (în medie 2-7 zile), depuneri de chiciură şi polei (2-6 zile), gheţuş (circa 10 zile) şi viscole (1-2 zile).

Din fenomenele meteorologice stihinice cel mai frecvent se observă ninsori abundente, ele fiind posibile în medie o dată în 5 ani. Depuneri puternice de polei şi chiciură sunt posibile în medie o dată în 7 ani, iar vânt şi viscol puternic în medie o dată în 10 ani. Scăderea temperaturii aerului până la -25º şi mai jos se poate semnala în medie o dată în 10-30 ani în jumătatea de nord a ţării şi o dată în 40-60 ani în cea de sud.

În luna februarie culturile de toamnă şi plantaţiile multianuale se află în fond în stare de repaus vegetativ.

În luna februarie temperatura medie minimală a solului la adâncimea nodului de înfrăţire constituie -2,0..-6,5ºC. Temperatură minimă a solului la adâncimea nodului de înfrăţire (3 cm) cu valoarea de -15..-18ºC şi mai joasă se observă rar în medie o dată în 10-20 ani, iar valori ale temperaturii solului de -12º şi mai joase se semnalează în medie o dată în 5 ani.

Numărul de zile cu moină în luna februarie constituie în medie 15-19 zile.

Vătămarea culturilor pomicole se observă mai frecvent după moinele de lungă durată, care reduc semnificativ rezistenţa pomilor la ger. Pentru culturile pomicole sunt periculoase îndeosebi moinele îndelungate din a doua jumătate a iernii, deoarece culturile pomicole în această perioadă deseori ies din starea de repaus profund şi reiau vegetaţia. Conform datelor multianuale, la scăderea bruscă a temperaturii aerului până la -10..-15ºC după moine îndelungate, este foarte mare probabilitatea vătămării şi chiar pieirea mugurilor de rod ai culturilor pomicole.

Solul slab îngheţat iarna se îmbibă cu cantitatea semnificativă de umezeală - anume în această perioadă se formează rezervele principale de umezeală în sol.

În primăverile foarte timpurii reluarea vegetaţiei culturilor de toamnă poate avea loc la sfârşitul lunii februarie (18-23 februarie). În astfel de primăveri la sfârşitul lunii februarie (22-27 februarie) poate fi semnalată umflarea mugurilor la culturile pomicole.

 

 

Şeful DMC       T. Bugaeva  

Şeful DMA       T. Mironova