.

Caracterizarea climatică şi agroclimatică a lunii aprilie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Pe parcursul lunii aprilie are loc creşterea semnificativă a temperaturii medii lunare a aerului (cu 6-7ºC) faţă de luna martie. Valorile ei medii pe teritoriul Republicii Moldova constituie între +9ºC la nord şi +11ºC la sud. Cea mai rece lună aprilie pentru toată perioada de măsurători instrumentale a fost în anul 1955 temperatura medie lunară a aerului a variat în teritoriu între +5,0ºC (Briceni) şi +6,5ºC (Cărpineni). Cea mai caldă lună aprilie a fost în anul 2018, când temperatura medie lunară a aerului a oscilat în teritoriu între +14,0ºC (Ștefan-Vodă) și +15,7ºC (Fălești).

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin +10ºC în direcţia creşterii ei se înregistrează pe teritoriul țării, de obicei, în intervalul 16-23 aprilie (trecerea stabile prin +8ºC, fapt care indică sfârşitul sezonului de încălzire, are loc în medie pe 5-13 aprilie).

Valorile temperaturii medii zilnice a aerului pe parcursul lunii oscilează în teritoriu între -1..-6ºC (1963) și +22..+25ºC (2012, 2013). Minima absolută a temperaturii aerului pentru întreaga perioadă de observaţii constituie în teritoriu -14,2ºC (Soroca, 4 aprilie 1963), iar maxima absolută +32,5ºC (Fălești, 29 aprilie 2012).

În luna aprilie îngheţurile în aer sunt posibile pe teritoriul țării în medie până la 5-21 aprilie, la suprafaţa solului până la 22-30 aprilie, însă în unii ani ele se pot semnala şi în luna mai.

Cantitatea lunară a precipitaţiilor în aprilie pe teritoriul țării constituie 30-50 mm, iar numărul zilelor cu precipitaţii este în medie de 8-10 zile. Potrivit datelor observaţiilor multianuale, cea mai mare cantitate de precipitaţii lunară a atins valoarea de 172 mm (Balasineşti, 2008), iar cea mai mare cantitate zilnică 98 mm (Balasineşti, 23 aprilie 2008). Precipitaţiile cad preponderent sub formă de ploaie.

Ninsori se semnalează izolat în jumătatea de nord a țării în medie până la 10 aprilie, însă în unii ani se pot semnala şi în luna mai. În restul teritoriului cea mai târzie dată a ninsorilor este 28 aprilie (Tiraspol, 1987). Termenul cel mai tardiv de topire a stratului de zăpadă în teritoriu este 22-27 aprilie, cea mai mare grosime a acestora a atins în unele zile 57 cm (Chișinău, 21 aprilie 2017).

În luna aprilie sunt posibile următoarele fenomene: ceaţă (în medie 1-4 zile) şi descărcări electrice (1-2 zile). Se pot semnala viscole şi grindină, dar frecvenţa lor este destul de mică (nu mai mare de 1-3 cazuri în 10 ani).

Dintre fenomenele meteorologice stihinice cel mai mare pericol în luna aprilie îl prezintă îngheţurile (scăderea temperaturii aerului şi a suprafeţei solului până la 0ºC şi mai jos în perioada de vegetaţie) şi vântul puternic. Ele se semnalează în medie o dată în 3 şi 5 ani respectiv. Căderile de grindină intensivă sunt posibile în medie o dată în 13 ani, iar ploile torenţiale în medie o dată în 20 ani.

Începutul vegetaţiei active la culturile agricole se semnalează, de obicei, în intervalul 15-18 aprilie în jumătatea de sud a țării, în jumătatea de nord 20-23 aprilie.

Trecerea temperaturii medii zilnice a solului prin valoarea de +10C în direcţia creşterii ei la adâncimea de 10 cm se observă, de obicei, în intervalul 9-20 aprilie, fapt ce indică termenul optim de semănat a culturilor termofile.

Termenele obişnuite de înflorire a caisului se încadrează în intervalul 15-23 aprilie. Umflarea mugurilor florali la prun, măr, păr se semnalează în prima decadă a lunii aprilie. Umflarea mugurilor la viţa de vie are loc în medie în intervalul 16-23 aprilie, când temperatura medie zilnică a aerului trece stabil prin valoarea +10C.

Termenele semănatului sfeclei de zahăr sunt determinate de încălzirea solului până la +7..+8C şi încetarea îngheţurilor, care vătămează plantele răsărite. În cele mai calde primăveri semănatul sfeclei de zahăr se efectuează, de obicei, la sfârşitul lunii martie - începutul lunii aprilie, iar în cele mai târzii la sfârşitul lunii aprilie - începutul lunii mai. În perioada semănatului sfeclei de zahăr rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului în jumătatea de nord a țării constituie în general 30-40 mm.

Cele mai potrivite termene pentru semănatul florii-soarelui, conform datelor multianuale, sunt 7-18 aprilie (solul la adâncimea de încorporare a seminţelor se încălzeşte până la +10C). Rezervele de umezeală productivă pentru această perioadă în stratul arabil al solului pretutindeni sunt de cel puțin 20 mm.

Termenele optimale pentru semănatul porumbului se semnalează pe cea mai mare parte a teritoriului țării în decada a treia a lunii aprilie. Rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului în această perioadă sunt în general bune şi constituie 25-40 mm.

În ultima pentadă a lunii aprilie - începutul lunii mai are loc răsărirea plantelor de floarea-soarelui, răsărirea în masă a sfeclei de zahăr, iar la grâul de toamnă se semnalează faza de alungire a paiului, începe înflorirea mărului şi părului.

    

Şeful DMC       T. Bugaeva  

Şeful DMA       T. Mironova