.

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi agrometeorologice

în luna februarie  2022

 

În decursul lunii februarie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme foarte caldă și cu deficit de precipitații.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 4,5-6,5º și a constituit +2,5..+4,5º. Asemenea regim termic în luna februarie se semnalează în medie o dată în 10-15 ani.

Temperatura maximă a aerului a urcat până la +18º (staţia meteorologică Dubăsari,Tiraspol), ceea ce în această perioadă se semnalează în medie o dată în 10 ani.

Temperatura minimă a aerului a scăzut până la -10º (stația meteorologică Bălțata).

Cantitatea precipitațiilor pe parcursul lunii a constituit în fond 1-14 mm (5-40% din normă), în unele raioane din sudul țării precipitațiile au lipsit.

Cantitatea precipitațiilor căzute după regiuni a constituit:

- în nordul țării 3-12 mm (10-40% din normă);

- în centrul țării 3-14 mm (10-40% din normă);

- în sudul țării în fond 1-6 mm (5-20% din normă), izolat precipitații nu s-au semnalat.

Înveliș de zăpadă s-a înregistrat doar în unele zile din prima decadă a lunii februarie. Grosimea maximă a acestuia pe platformele meteorologice nu a depășit 1-2 cm.

În decursul lunii izolat s-au semnalat cețuri, intensificări ale vântului de până la  21 m/s (SM Cahul).

Pe o mare parte a teritoriului țării solul a fost dezghețat, doar izolat la începutul lunii adâncimea de îngheț a solului a constituit 2-5 cm.

Culturile de toamnă în prima jumătate a lunii s-au aflat în stare de repaus vegetativ. Din cauza regimului termic ridicat reluarea vegetaţiei culturilor de toamnă s-a semnalat la mijlocul lunii februarie, fiind în fond cu o lună mai devreme față de termenii obişnuiţi. Spre sfârșitul lunii culturile de toamnă s-au aflat în fond în faza de răsărire și frunza a treia, izolat înfrăţirea. Înălţimea plantelor a constituit 7-15 cm. Numărul de plante pe 1 m2 în fond a constituit 250-500.

Temperatura minimă a solului la adâncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) pe parcursul lunii a scăzut până la 0..-3ºC, fiind mult mai ridicată faţă de valorile critice (-15ºC).

Plantațiile multianuale în decursul lunii s-au aflat în stare de repaus vegetativ.

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă in perioada iernatului, pe 20 februarie 2022 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creșterea și analiza lor.

Rezultatele creșterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Doar izolat, la semănăturile cu culturi de toamnă, unde nu s-a semnalat răsărirea in decursul toamnei, deteriorarea sau pieirea semințelor care nu au răsărit a constituit l-8%, fiind mai scăzută decât norma naturală (10%).

 

 

Temperatura medie a aerului în luna februarie 2022 (C).
Abaterea de la normă a temperaturii medii a aerului () pentru luna februarie 2022.
Cantitatea precipitaţiilor în luna februarie 2022 (mm).
Cantitatea de precipitaţii pentru luna februarie 2022în % din normă.