.

APRILIE

 

În o mare parte a lunii aprilie pe teritoriul ţării s-a semnalat vreme caldă și cu precipitații.

Temperatura medie lunară a aerului a fost mai ridicată față de valorile normei cu 1-2C şi a constituit  +10,2..+11,9C.

Temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +26º (SM Rîbnița, Tiraspol).

Pe 2-3 aprilie în o mare parte a teritoriului țării s-au semnalat înghețuri în aer cu intensitatea de -1..-7C. Înghețuri la suprafața solului în prima decadă s-au semnalat pretutindeni, în a doua și a treia izolat cu intensitatea de -1..-9C, iar la  înălțimea  de  2 cm de   la suprafața solului pînă la -1..-11C. Înghețuri  cu  asemenea intensitate în această perioadă se semnalează în medie o dată în 5-15 ani.

Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin valoarea de +10C, în direcția creșterii ei, fenomen ce caracterizează începutul vegetației active a culturilor agricole, pe teritoriului țării a avut loc pe 8-18 aprilie, fiind cu o săptămînă mai devreme față de termenii obișnuiți.

Suma  precipitațiilor  căzute   în  luna  aprilie   pe 80% din teritoriu a constituit  în fond 32-80 mm (85-180% din normă), iar în unele raioane din centrul și sudul țării 9-26 mm (25-70% din normă).

Condițiile meteorologice în o mare parte a lunii aprilie au fost în fond favorabile pentru creșterea și dezvoltarea culturilor de toamnă, pomicole și viței de vie, precum și pentru răsărirea culturilor de primăvară.

În  decursul lunii la grîul de toamnă s-a semnalat faza formării paiului. La rapița de toamnă s-a semnalat apariția inflorescențelor, în sfîrșitul lunii a început înflorirea. Starea semănăturilor predominant este bună.

La situația din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile  cu  culturi  de  toamnă au constituit în fond 25-35 mm (80-135% din normă), izolat 10-20 mm (45-70% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit în fond 90-200 mm (80-150% din normă), izolat 50-80 mm (45-55% din normă).

La semănăturile cu grîu de primăvară s-au semnalat fazele înfrățirii și formării paiului, la mazăre răsărirea și frunza a treia adevărată. La sfecla de zahăr spre sfîrșitul lunii s-a semnalat răsărirea, la semănăturile timpurii apariția primei frunze adevarate. Starea semănăturilor în fond este bună.

 În a doua jumătate a lunii aprilie izolat la semănăturile timpurii de porumb s-a semnalat încolțirea boabelor, iar la sfîrșitul ei răsărirea.

La situația din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu porumb au constituit 25-40 mm (95-115% din normă), izolat 10-15 mm (40-60% din normă). În stratul de sol cu grosimea de 1 m rezervele de umezeală productivă au constituit 120-180 mm (95-125% din normă), izolat 70-95 mm (55-65% din normă).

În decada a doua a lunii la floarea-soarelui s-a semnalat răsărirea, către sfîrșitul lunii la semănăturile timpurii a început faza perechea a doua de frunze adevărate.

La situația din 28 aprilie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea-soarelui au constituit 20-35 mm (75-125% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m 95-165 mm (75-125% din normă).

La culturile pomicole la începutul lunii aprilie s-a semnalat desfacerea primelor frunze, la cais și soiurile timpurii de piersic, cireș, vișin înflorirea. În decada a doua a lunii la măr și păr a început  înflorirea (cu 10-20 zile mai devreme față de termenii obișnuiți). Spre sfîrșitul lunii la culturile pomicole s-a terminat înflorirea și a început formarea rodului. La vița de vie a continuat desfacerea ochiurilor și desfacerea primelor frunze, la sfîrșitul lunii izolat s-a semnalat apariția primelor inflorescențe. La nuc s-a semnalat apariția inflorescențelor și înflorirea.

Înghețurile în aer (cu intensitatea de -2..-7C), înregistrate la începutul lunii aprilie, au provocat pericol pentru culturile pomicole înflorite.

La situaţia  din  28 aprilie  rezervele  de  umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de  1 m pe plantaţiile multianuale au constituit 115-170 mm (85-115% din normă), izolat 75-80 mm (50-60% din normă).

Pe parcursul lunii gospodăriile țării au efectuat semănatul sfeclei de zahăr și florii-soarelui, în a doua jumătatea lunii au început semănatul porumbului. Condițiile meteorologice pentru efectuarea semănatului culturilor agricole au fost în fond favorabile. Temperatura medie a solului la adîncimea de 10 cm pe parcursul lunii a variat de la +9..+12º pînă la +15..+18º.

 

06.05.2014         Şeful  CMA  T.Mironova

     

Temperatura medie a aerului pe luna aprilie 2014(C) 

       

 

 

 

Cantitatea precipitaţiilor în luna aprilie 2014(mm).