SEPTEMBRIE

 

            Temperatura medie lunară a aerului a fost, în fond, în jurul valorilor normei şi a constituit 13,5-16,0C căldură.

            Pe parcursul primei decade a lunii septembrie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme  caldă şi uscată. Temperatura medie a aerului pe parcursul decadei a fost cu 2,9-4,5C mai ridicată faţă de normă, ceea ce pe o mare parte a teritoriului se semnalează în medie o dată în 10-20 ani.

             În decada a doua şi a treia a lunii septembrie  s-a stabilit  vreme mai rece, ca de obicei, cu precipitaţii abundente.

            Regimul termic scăzut s-a stabilit pe data de 13 septembrie şi s-a menţinut pînă la sfîrşitul decadei a doua. Asemenea durată de răcire la mijlocul lunii septembrie pe o mare parte a teritoriului republicii se semnalează  în medie o dată în 20 de ani. Temperatura medie a aerului în această perioadă pe teritoriul republicii a variat de la 7C pînă la 13C căldură, fiind în fond cu 3-8C mai joasă faţă de valorile normei.

            Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a atins valoarea de 34C căldură (SM Camenca, Dubăsari, Tiraspol). Temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la 2C căldură (SM Camenca), la suprafaţa solului pînă la 0C (SM Camenca).

            Trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin 15C în direcţia scăderii ei, ce caracterizează sfîrşitul verii meteorologice, s-a înregistrat pe data de 13 septembrie, ceea ce în raioanele centrale şi de sud ale republicii este cu o săptămînă mai devreme  faţă de termenii obişnuiţi, iar în raioanele de nord în jurul valorilor normei.

            Suma precipitaţiilor căzute pe parcursul lunii septembrie pe o mare parte a teritoriului republicii a constituit 40-120 mm (1-2,5 norme lunare), ceea ce se semnalează în medie o dată în 5-10 ani. Cea mai mare cantitate de precipitaţii au căzut în raioanul SM Camenca 141 mm (circa trei norme lunare), ceea ce se semnalează în medie o dată în 15 ani.

            Vremea caldă şi uscată care s-a menţinut pe parcursul primei decade a lunii septembrie a contribuit la uscarea stratului superior al solului, complicînd efectuarea lucrărilor agricole de pregătire a solului pentru semănatul culturilor de toamnă. Însă aceste condiţii meteorologice au fost favorabile pentru acumularea zahărului în struguri şi sfecla de zahăr. Precipitaţiile căzute în a doua jumătate a lunii septembrie au completat rezervele de umezeală productivă în sol şi au creat condiţii favorabile pentru efectuarea semănatului culturilor de toamnă, însă au creat condiţii nefavorabile pentru recoltarea roadei.

            Pe parcursul lunii gospodăriile agricole au efectuat recoltarea florii soarelui, porumbului, sfeclei de zahăr, fructelor, legumelor şi a strugurilor. Totodată, în terminii apropiaţi de cei optimali, s-a efectuat pe arii restrînse semănatul culturilor de toamnă.

            La situaţia din 28 septembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă şi cele destinate  pentru semănatul lor, au constituit în fond 25-40 mm (120-200% din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru în fond 100-190 mm (110-190% din normă).

            La situaţia din 28 septembrie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru în plantaţiile multianuale au constituit 65-160 mm (80-195 % din normă).

 

 03.10.2008                                Şeful  CPA  T.Mironova