AUGUST

 

            Pe parcursul lunii august  pe teritoriul republicii a predominat vreme foarte caldă şi cu precipitaţii.

          Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii a fost mai ridicată faţă de valorile normei cu 2-3C şi a constituit 20,5-24,5C căldură. Asemenea regim termic pe teritoriul republicii se semnalează în medie o dată în 5-15 ani.

            Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a atins valoarea de 39C căldură (SM Dubăsari, Făleşti, Tiraspol), iar cea minimă a scăzut pînă la 7C căldură (SM Camenca, Corneşti). 

             Pe parcursul lunii în teritoriul ţării precipitaţiile au căzut neuniform. În raioanele de nord ale republicii suma lor a constituit 50-80 mm (80-145 % din normă), în raioanele centrale în fond 25-45 mm  (40-70 % din normă). În raioanele de sud ale republicii s-a semnalat deficit semnificativ de precipitaţii 10-20 mm (20-35 % din norma).

          În decursul lunii august 2008 pe o mare parte a teritoriului republicii condiţiile meteorologice au fost, în fond, satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole, de asemenea, au fost favorabile pentru acumularea zahărului în struguri şi sfecla de zahăr.

            La porumb în prima jumătate a lunii a continuat faza de maturitate în lapte a boabelor, în a doua jumătate s-a semnalat maturitatea în ceară, către sfîrşitul lunii izolat s-a semnalat începutul fazei de maturitate deplină a boabelor (cu 1-2 săptămîni mai devreme faţă de termenii obişnuiţi). Starea plantelor în fond este satisfăcătoare.          

            La situaţia din 28 august a.c., în jumătatea de nord a republicii rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu porumb au constituit, în fond, 60-195 mm (100-200% din normă), iar în jumătatea de sud în fond 15-45 mm (25-60% din normă).

            La floarea soarelui la începutul lunii august s-a finisat înflorirea, în decursul lunii s-a semnalat coacerea seminţelor. Către sfîrşitul lunii, izolat în teritoriu floarea soarelui a atins maturitatea deplină. Starea plantelor este predominant satisfăcătoare, izolat  bună.

Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu floarea soarelui în jumătatea de nord a teritoriului republicii au constituit, în fond, 55-155 mm (70-150% din normă), iar în jumătatea de sud a republicii în fond 20-35 mm (35-60 % din normă), izolat 5-15 mm (5-25 % din normă).

            La sfecla de zahăr a continuat îngroşarea rădăcinii principale. Starea plantelor este satisfăcătoare.

Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu sfeclă de zahăr au constituit 50-105 mm (70-160% din normă).

             În livezi şi podgorii s-a semnalat coacerea soiurilor timpurii şi medii de mere, pere şi struguri. Starea culturilor multianuale este în fond bună.

Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru în plantaţiile multianuale au constituit, în fond, 65-120 mm (70-150 % din normă), izolat în raioanele centrale şi de sud ale republicii 20-45 mm (25-65 % din normă).

  

03.09.2008                      Şeful  CPA  T.Mironova