.

 

                                          MAI  2006

 

Pe teritoriul republicii în luna mai s-a menţinut vreme moderat caldă cu precipitaţii.

Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii s-a situat în jur de normă şi a constituit  15-16C căldură.

Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la  29-33C , iar cea minimă  a scăzut pînă la  1-5C căldură. În raionul Staţiei meteorologice Bălţata la 2-3 mai s-au semnalat îngheţuri în aer pînă la 1C frig. La începutul lunii (1-5 mai) pe o mare parte a teritoriului republicii s-au înregistrat îngheţuri la suprafaţa solului pînă la 0-4C frig, iar la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului  pînă la 0-6C frig. În raionul staţiei meteorologice Camenca la 10-11 mai la înălţimea de 2 cm de la suprafaţa solului s-au înregistrat îngheţuri pînă la 2C frig.

            Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului peste 15C căldură, ce determină începutul verii, a avut loc la 12-13 mai, ceea ce în raioanele centrale şi de sud ale republicii s-a produs în termenii apropiaţi de cei obişnuiţi, iar în raioanele de nord cu o săptămînă mai devreme de data medie multianuală.

Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii a constituit, în fond, 55-105 mm sau 100-185 % din normă. Cea mai mare cantitate de precipitaţii a căzut în raionul postului agrometeorologic Grigoriopol 115 mm (240 % din normă). În unele raioane de nord şi de sud ale republicii cantitatea lor s-a egalat cu 40-50 mm (70-90% din normă).

În cea mai mare parte a lunii mai condiţiile meteorologice au fost satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor cerealiere de toamnă, culturilor prăşitoare, pomilor fructiferi şi viţei de vie. Spre sfîrşitul lunii la grîul de toamnă pe o mare parte a teritoriului republicii s-a semnalat înspicarea, izolat înflorirea spicului, la porumb formarea frunzei a treia şi a cincea. Dezvoltarea culturilor agricole are loc în termenii apropiaţi de cei obişnuiţi. Starea lor, în fond, este bună.

Rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu adîncimea de un metru pe terenurile semănate cu culturi de toamnă, potrivit situaţiei de la 28 mai a.c., au constituit, în fond, 110-190 mm (125-160% din normă), izolat în raioanele de sud 60-80 mm (60-90 % din normă). Rezervele de umiditate productivă pe terenurile cu porumb în stratul arabil al solului au constituit, în fond,  25-40 mm (75-120% din normă), în stratul cu adîncimea de un metru 105-185 mm  (90-125% din normă).

 

05.06.2006                                          Şeful  CPA  T.Mironova