.

                                                Octombrie  2005                                                               

    

     În prima jumătate a lunii octombrie a.c. pe teritoriul republicii s-a menţinut vreme foarte caldă şi aridă, iar în a doua jumătate moderat caldă cu precipitaţii.

          Temperatura medie a aerului pe parcursul lunii pe o mare parte a teritoriului republicii s-a situat în jur de normă, doar în raioanele extreme de nord a urcat peste normă cu 1,0-1,5C şi a constituit 9,5-11,0C căldură. 

          Temperatura maximă a aerului pe teritoriul republicii a urcat pînă la 24-26C căldură, iar temperatura minimă a scăzut pînă la 1-6C frig. În raioanele staţiilor meteorologice Camenca şi Bălţi ea a coborît pînă la 7-8C frig, ce se semnalează în medie o dată în 10 ani. Temperatura minimă la suprafaţa solului a scăzut pînă la 3-8C frig.

          Trecerea stabilă a  temperaturii medii zilnice a aerului prin 15C, care determină sfîrşitul verii şi începutul toamnei a avut loc pe 3-5 octombrie, fiind cu 12-20 zile mai tîrziu faţă de termenii obişnuiţi.    

          Trecerea stabilă a temperaturii medii zilnice a aerului prin 10C, care caracterizează finisarea vegetaţiei active a culturilor de toamnă a avut loc la 14 16 octombrie, în termeni apropiaţi de cei obişnuiţi.

          Suma precipitaţiilor pe parcursul lunii în cea mai mare parte a teritoriului republicii a constituit 15-25 mm sau 45-85% din normă, izolat 30-45 mm(100-165% din normă).

          Vremea foarte caldă şi aridă din prima jumătate a lunii a contribuit la uscarea în continuare a straturilor superioare ale solului şi au creat condiţii nefavorabile pentru pregătirea terenurilor şi semănatul culturilor de toamnă.

          În acelaşi timp aceste condiţii ale vremii au fost favorabile pentru coacerea soiurilor tîrzii de struguri, fructe şi legume.

          Precipitaţiile căzute în a doua jumătate a lunii octombrie au contribuit la acumularea umidităţii productive în sol şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru efectuarea semănatului culturilor de toamnă.

          Semănatul culturilor de toamnă unele gospodării din  raioanele de sud l-au început în prima decadă a lunii octombrie, iar semănatul în masă în a doua decadă a lunii octombrie.

          Către 18 octombrie rezervele de umiditate productivă în stratul de sol 0-10 cm însămînţat cu culturi de toamnă şi arătură au alcătuit în fond 7-20 mm (70-140% din normă), izolat în raioanele  de sud şi centrale 3-5 mm  (30-50% din normă). În stratul arabil al solului rezervele de umiditate productivă au alcătuit 15-30 mm sau 70-140% din normă, izolat în raioanele de sud 7-11 mm (45-55% din  normă).             

Potrivit situaţiei din 31 octombrie culturile de toamnă pe 68% din semănăturile cercetate de către colaboratorii staţiilor meteorologice şi posturilor agrometeorologice ale Serviciului  Hidrometeorologic de Stat, amplasate uniform pe tot teritoriul republicii, la grîul de toamnă s-a semnalat  faza încolţire răsărire, iar  pe 8% din semănături faza frunza a treia. Pe 24% din terenurile cercetate au continuat lucrările de semănat. Rezervele de umiditate productivă în stratul arabil al solului la 31 octombrie au constituit 15-30 mm sau 80-160% din normă, izolat  în raioanele din sud-est ele n-au depăşit 1-8 mm (5-50% din normă).

         Răcirea vremii la sfîrşitul lunii a stopat creşterea  culturilor de toamnă. 

 

                                                                             Şeful   CPA  T. Mironova