Proiectul pilot moldo-ceh

“Monitoringul apelor de suprafaţă şi protecţia de inundaţii în bazinul rîului Răut” în cadrul Programului de Asistenţă a Republicii Cehia (2006-2008)

 

          Relieful şi reţeaua hidrografică densă din regiune plasează teritoriul Republicii Moldova în zona cu risc sporit de inundaţii. Pentru prevenirea şi minimizarea consecinţelor acestor fenomene sunt necesare măsuri sistematizate de reducere a riscului de inundaţie. Una din aceste măsuri este crearea unei reţele de monitoring şi avertizare eficiente. Executarea acestei activităţi presupune aport financiar considerabil, astfel în lista activităţilor prioritare, discutată în perioada negocierilor privind asistenţa externă în domeniu, a fost inclus şi trainingul specialiştilor Direcţiei Hidrologie a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

          În acest context, Serviciul a propus, în calitate de proiect pilot, transferul de tehnologii inovaţionale în domeniul monitoringului hidrologic al apelor de suprafaţă, avertizării şi măsurilor de protecţie de inundaţie. Terenul pentru aplicarea acestor tehnologii a fost selectat în bazinul rîului Răut.

Fiind afluent drept al Nistrului, rîul Răut are lungimea de 286 km şi suprafaţa bazinului de 7760 km2. Reţeaua riverană a bazinului are caracter dendritic, densitatea medie fiind de 0,48 km/km2. În cursul superior şi inferior al rîului, unde reţeaua riverană este uniformă şi regulată, rîul Răut are 4 afluenţi de stînga: Cubolta, Cainar, Camenca, Dobruşca, şi 3 afluenţi de dreapta: Copceanca, Soloneţ, Ciuluc. În cursul inferior (ultimii 80 km) se găseşte afluentul de dreapta, Cula, şi afluentul de stînga, Cogîlnic.

          După dizolvarea URSS, bugetul Serviciului Hidrometeorologic de Stat nu a fost suficient pentru menţinerea lucrărilor de modernizare a reţelei de staţii şi echiparea Grupului de Măsurări cu tehnică corespunzătoare. Ca urmare, reţeaua de monitoring hidrologic în Moldova s-a învechit comparativ cu standardele europene, în special a înregistrat declin asigurarea tehnică a staţiilor (instrumentele pentru hidrometrie, sistemul de comunicaţii şi transmitere a informaţiei, controlul calităţii şi prelucrării informaţiei, lipsa sistemului de atenţionare).

          În bazinul rîului Răut sunt situate 5 posturi de monitoring hidrologic pentru diferite durate şi niveluri de observaţii. Scurgerea şi nivelul apei sunt monitorizate la fiecare din cele 5 staţii – Bălţi (cu populaţie de 150 000 loc.), Teleneşti (cu populaţie de 80 000 loc.), Cubolta, Sevirovo, Jeloboc (cu populaţie în limitele a 50 000 loc.).

          Apele mari de primăvară, în timpul cărora volumul de apă în afluenţi creşte de 100 ori, încep în fond în februarie şi se încheie în martie.

          În aceste condiţii, principalele rezultate preconizate ale proiectului pilot  moldo-ceh, implementat pe parcursul anilor 2006-2008 cu suportul Guvernului Republicii Cehia, au fost:

-       transferul de know-how pentru selectarea locurilor corespunzătoare pentru organizarea profilurilor de măsurare şi avertizare la distanţă în bazinul rîului Răut;

-       lucrul asupra proiectului instalaţiei de măsurare cu transferul de informaţie la distanţă pe profilurile selectate ale bazinului;

-       instruirea experţilor locali în privinţa măsurătorilor hidrologice, introducerea modelelor hidrologice, inclusiv trainingul specialiştilor cu privire la utilizarea acestora;

-       realizarea proiectelor pilot complexe pentru protecţia faţă de inundaţii (determinarea zonelor inundabile şi propunerea măsurilor clare de prevenire a inundaţiilor) pe teritoriul selectat.

          Proiectul a fost implementat de experţii companiei cehe „AQUATEST”, cu suportul Ministerului Mediului al Republicii Cehia, beneficiar fiind Serviciul Hidrometeorologic de Stat, şi a derulat în 3 etape:

-       Etapa I (2006) – colectarea informaţiei geografice şi hidrologice, studiul zonei, determinarea locaţiilor pentru 3 posturi hidrometrice. În perioada 21 septembrie – 10 octombrie 2006, 4 experţi cehi, în frunte cu managerul proiectului, Helena Baberadova, şi specialiştii Serviciului Hidrometeorologic de Stat au efectuat lucrări în teren şi, drept rezultat, au fost selectate 3 puncte de monitoring hidrologic – Teleneşti, Bălţi şi Jeloboc;

-       Etapa II (2007) – colectarea datelor pentru monitoring şi modelare matematică, crearea reţelei pilot a celor 3 posturi hidrometrice, instruirea personalului;

-       Etapa III (2008) – efectuarea măsurilor tehnice de protecţie împotriva inundaţiilor şi suport în exploatarea reţelei de monitoring.

          Ca urmare a implementării proiectului, în bazinul r. Răut au fost instalate 5 posturi hidrometrice de informare, cu transmitere de date la distanţă (Teleneşti, Bălţi, Cubolta, Sevirovo şi Jeloboc). Specialiştii locali au fost instruiţi cu privire la utilizarea sistemului de proiectare, construcţie şi întreţinere tehnică a aparatelor de măsurare, precum şi cu privire la funcţionarea şi întreţinerea sistemului de transfer şi prelucrare a datelor. De asemenea, experţii locali au fost informaţi despre metodele de modelare matematică a proceselor în sistemele hidrografice şi despre detaliile tehnice concrete ale activităţilor de protecţie împotriva inundaţiilor.

    

Postul hidrologic sat. Jeloboc ( hidrologii cehi transmit "nou hau" în domeniul monitoringului )

Postul hidrologic automatizat or. Bălţi, r.Răut.

Postul hidrologic automatizat sat. Jeloboc, r.Răut

Postul hidrologic automatizat sat. Sevirova, r.Căinari

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ