Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

STAREA POLUĂRII AERULUI ATMOSFERIC ÎN ORAŞELE REPUBLICII

pentru  a. 2010 (harta interactivă)

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ