Comunicat al Serviciului Hidrometeorologic de Stat

privind depistarea urmelor de iod radioactiv în probele de aerosoli

 

          Specialiştii SHS au depistat urme de iod radioactiv I131 în depunerile de aerosoli (în probele prelevate pe parcursul perioadei 31 martie - 8 aprilie).
          Depistarea urmelor de iod radioactiv în Republica Moldova confirmă faptul recentului accident nuclear produs la Fukushima, Japonia.
          Analizele efectuate au relevat o concentraţie de iod radioactiv în aerosoli sub limita de detecţie a echipamentului (sub 0,2 Bq/dm3 (Becquerel/decimetru cub). Aceste valori sunt atît de mici, încît nu au careva impact asupra mediului şi populaţiei.
          Astfel, Serviciul comunică că radioactivitatea mediului pe teritoriul Republicii Moldova din perioada post-accident nu întrece media din anul 2010.
          În circumstanţa recentului accident nuclear produs în Japonia, începînd cu 14 martie curent aceste măsurători au fost înteţite, astfel nivelul fondului radioactiv al atmosferei fiind monitorizat de 4 ori pe zi.
          Informaţia privind echivalentul debitului dozei ambientale a radiaţiei gama este inclusă în  buletinul zilnic „Starea poluării de fond a atmosferei”, elaborat de către Centrul Monitoring a Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului şi plasat operativ pe site-ul oficial al Serviciului Hidrometeorologic de Stat - www.meteo.md, astfel informaţia dată fiind accesibilă pentru mass-media, cît şi instituţiile interesate de profil.   Totodată, acest buletin este transmis instanţelor organelor de stat, conform unei scheme aprobate de difuzare a informaţiei la nivel naţional.
 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ