24 IUNIE

În contextul Festivalului Ziua Mediului, vineri 24 iunie la solicitarea Asociatiei Jurnalistelor de Mediu au fost organizate excursii pe teritoriul Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Am fost vizitați de către copii de vîrstă preșcolară, elevi și adulti.

La finalul evenimentului, oaspeții au adus cuvinte de mulțumire conducerii SHS pentru organizarea acestei activități și au exprimat dorința de a mai participa și cu alte ocazii.

 

 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ