INFORMAȚIA
privind condițiile agrometeorologice create în perioada 1 mai 20 iulie 2022
și impactul acestora asupra dezvoltării culturilor agricole pe teritoriul țării

 

Regimul termic ridicat, deficitul semnificativ de precipitații și ca urmare rezervele joase de umezeală productivă în sol, semnalate în perioada 1 mai 20 iulie, au provocat secetă atmosferică și cea pedologică.

Temperatura medie a aerului pentru această perioadă a depășit valorile normei cu 1,0-2,5C și a constituit +19,5..+22,0C.

Numărul de zile cu temperatura maximă a aerului de +30º și mai ridicată în perioada dată pe teritoriul țării a constituit 16-27 zile (norma fiind de 8-18 zile), semnalându-se în medie o dată în 5-10 ani, cu o temperatură de +35C și mai ridicată  1-5 zile (norma fiind de o zi), ce se atestă, de asemenea, o dată la 5-10 ani.

Numărul de zile cu umiditatea relativă a aerului de 30% și mai scăzută a constituit pe teritoriu 30-50 zile (norma fiind de 7-17 zile), ceea ce pe o mare parte a teritoriului se semnalează în medie o dată în 10-20 ani.

În perioada 1 mai 20 iulie s-a observat deficitul semnificativ de precipitații. Suma precipitațiilor căzute nu a depășit 25-75 mm (15-40%), ce se atestă în o mare parte a teritoriului pentru prima dată din toată perioada de observații, izolat în medie o dată la 20-30 de ani.

Coeficientul hidrotermic care caracterizează gradul de umezire a teritoriului, în medie pentru țară în această perioadă, s-a egalat cu 0,4 în luna mai, 0,3 în iunie și 0,2 în iulie, ceea ce corespunde unei secete severe și foarte severe.

Condițiile agrometeorologice similare după regimul termic și rezervele joase de umiditate productivă în sol care au provocat secetă în prezent, din ultimii 20 ani s-a observat în 2007 și 2012.

Ca urmare a secetei, porumbul a prezentat îngălbenirea prematură a frunzelor de la nivelul inferior, precum și o formare slabă a știuleților; floarea-soarelui a prezentat o formare slabă a capitolului.

Rezervele de umezeală productivă în sol la semănăturile cu culturi agricole au fost  foarte joase, pe alocuri epuizate complet.

La situația din 18 iulie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m la semănăturile cu porumb în jumătatea de nord a republicii au constituit în general 5-25 mm (10-50% din normă), în jumătatea de sud 1-25 mm (2-40% din normă), pe alocuri au fost epuizate complet. Rezervele de umezeală în stratul de sol la adâncimea de 1 m în jumătatea de nord în fond s-au egalat cu 20-60 mm (25-60% din normă), în jumătatea de sud 10-35 mm (20-40% din normă).

Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m la semănăturile cu floarea-soarelui în jumătatea de nord a republicii au constituit în general 1-35 mm (2-60% din normă), în jumătatea de sud 1-20 mm (2-35% din normă), pe alocuri au fost epuizate complet. Rezervele de umezeală în stratul de sol la adâncimea de 1 m în jumătatea de nord în fond s-au egalat cu 20-60 mm (25-60% din normă), în jumătatea de sud 5-35 mm (15-40% din normă).

Condițiile agrometeorologice care s-au format în perioada critică a dezvoltării culturilor prășitoare (iunie-iulie) afectează negativ starea culturilor și formarea roadei la porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, precum și la culturile legumicole și alte culturi agricole ceea ce va determina o scădere semnificativă a recoltei medii în republică.

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ