INFORMAȚIE PRIVIND CREȘTEREA NIVELULUI APEI
ÎN RÂUL NISTRU

În contextul măririi debitului de apă deversat din Lacul de Acumulare Dnestrovsck, Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că în perioada 24 - 27 noiembrie 2022, se va atesta o creștere a nivelului apei în râu.

În acest condiții este posibilă ieșirea apei în luncă și inundarea terenurilor agricole.

Centrala hidroelectrică de la Novodnistrovsck la moment deversează 2200 m3/s.

Digurile de protecție pe râul Nistru au fost proiectate pentru un debit de 2400-2600 m3/s.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat, de comun cu autoritățile competente, monitorizează atent situația. Postul de monitorizare de la Naslavcea a indicat un nivel constant a apei în râul Nistru pe 24 noiembrie în intervalul orelor 09:00 - 11:00.

Momentan situația nu indică nici un pericol pentru gospodăriile și casele oamenilor.

Criza energetică colosală din Ucraina impune sporirea producerii energiei electrice la Centrala Hidroelectrică de la Novodnistrovsk pentru satisfacerea necesităților țării. Din aceste considerente de la nodul hidrotehnic se deversează volume mari de apă.

Prin urmare, Serviciul Hidrometeorologic de Stat atenționează populația să țină cont de posibilele creșteri de nivel al apei în r. Nistru.

Datele se vor actualiza în caz de deversări de apă mai masive.

 

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ