COMUNICAT DE PRESĂ

 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat vă informează că nu este motiv din îngrijorare că ziua de ieri și cu menținere pe parcursul zilei de azi se observă o vizibilitate mai redusă pe teritoriul țării. Cauza acestuia este că: curenții de aer stabilite la 23 august peste regiunile sudice ale continentului european, inclusiv și pe teritoriul Moldovei au provocat transportarea prafului de origine africană din regiunile Saharei, care au înrăutățit temporar vizibilitatea.

 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ