LOCUL AMPLASĂRII STAȚIEI METEO LA ORHEI

 

 

Astăzi, 20.09.2022 am identificat locul instalării unei stații meteo în Parcul Național Orhei. Totul în strânsă colaborarare: Parcul Național Orhei cu Institutul de Ecologie și Geografie și Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Stația va constitui o resursă importantă pentru cercetări științifice în zona protejată.

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ