REDESCHIDEREA POSTULUI AGROMETEOROLOGIC RÂȘCANI

În scopul corespunderii standardelor internaționale și pentru dezvoltarea, optimizarea şi modernizarea în continuare a reţelei de observații meteorologice și agrometeorologice în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 16 noiembrie 2022 a fost redeschis postul agrometeorologic Râșcani.

Rezultatele monitoringului meteorologic și agrometeorologic, care se va desfășura la postul vizat, vor fi utilizate pentru studierea condițiilor meteo-climatice și agrometeorologice pe teritoriul raionului, inclusiv în legătură cu schimbările climatice. În același timp, datele vor contribui la completarea Fondului Național de Date Hidrometeorologice.

Datele obținute în rezultatul observațiilor efectuate la postul Râșcani, vor fi transmise autorităților publice republicane și locale, populației, entităților de afaceri, în scopul utilizării acestor date în procesul decizional.

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ