COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

În data de 14 septembrie 2022, în contextul vizitei de lucru a delegației Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) din România, condusă de Dna Dr. Elena Mateescu, Director General, în Republica Moldova a avut loc la sediul Ministerului Mediului din Chișinău, întâlnirea bilaterală cu Dna. Iordanca-Rodica Iordanov, Secretar de Stat.

În cadrul acestei întâlniri s-au discutat aspecte care vizează cooperarea dintre Republica Moldova și România cu precădere în domeniul meteorologiei și științelor conexe precum și identificarea de noi oportunități de colaborare în cadrul proiectelor de cercetare științifică și modernizare tehnologică.

În continuare delegația de la Administrația Națională de Meteorologie a vizitat sediul Serviciului Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova, de la Chișinău, ocazie cu care a fost semnat Acordul de Cooperare între cele două instituții, iar echipa de experți români s-a familiarizat cu capacitățile instituționale, tehnologice și de infrastructură din cadrul Serviciului Hidrometeorologic din Republica Moldova.

Semnarea acestui Acord se înscrie în tradiția dezvoltării bunelor relații de colaborare existente atât între România și Republica Moldova, cât și între cele două Servicii Meteorologice Naționale de-a lungul timpului. Documentul oficial mai sus menționat a fost semnat din partea Administrației Naționale de Meteorologie de către Dna. Dr. Elena Mateescu, Director General și din partea Serviciului Hidrometeorologic de Stat de către Dl. Mihail Grigoraș, Director-adjunct Interimar.

Principalele direcții de cooperare vizate de acest Acord vor fi următoarele:

- Pregătirea personalului de specialitate

- Cooperarea în domeniile meteorologiei, agrometeorologiei, climatologiei, sistemelor informaționale geografice și conexe

- Deservirea specializată a utilizatorilor de date și servicii din domeniul meteorologiei de pe teritoriul ambelor state

- Organizarea schimbului de experiență și bune practici în domenii specializate conexe meteorologiei

- Crearea de grupuri de lucru pe domenii de activitate

- Elaborarea metodologiilor și strategiilor de comunicat

- Revizuirea cadrului legislativ din domeniul meteorologiei

- Actualizarea cadrului de reglementare privind prestarea de servicii și furnizarea de informații cu caracter meteorologic

- Armonizarea cercetărilor aplicative precum și promovarea metodelor moderne de efectuare a observațiilor meteorologice și conexe

- Schimbul de date și produse în regim operativ

- Integrarea și vizualizarea datelor radarelor meteorologice

- Asistență în utilizarea echipamentelor de ultimă generație în domeniul meteorologie și conexe

- Cooperarea și coordonarea activității specifice la nivel regional și internațional în cadrul Organizației Meteorologice Mondiale și a altor organizații europene și internaționale de profil

- Identificarea de noi oportunități, de parteneriate și cooperare

Cooperarea între cele două instituții va presupune întruniri oficiale periodice, schimburi de experiență, organizarea de activități de training, seminarii, întruniri web/online, corespondență prin intermediul emailului între specialiștii desemnați din cadrul ambelor servicii meteorologice naționale.

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ