UMIDITATEA SOLULUI

Precipitațiile pe parcursul lunii martie au căzut sub formă de ploaie, lapoviță și zăpadă. Suma lunară a acestora a constituit 5-20 mm (15-70% din normă), doar în regiunea stației meteorologice Ștefan-Vodă au căzut 30 mm (95% din normă). Lipsa precipitațiilor esențiale în luna martie a contribuit la uscarea stratului superior al solului, ceea ce a creat condiții mai puțin favorabile pentru creșterea, dezvoltarea culturilor de toamnă, precum și pentru pregătirea solului și efectuarea semănatului culturilor cerealiere timpurii de primăvară. continuare...

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ