ATELIERUL CONSULTATIV

 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează despre organizarea, în parteneriat cu PNUD Moldova, a atelierului de lucru consultativ privind direcțiile strategice în dezvoltarea serviciilor climatice în Republica Moldova.

Evenimentul ce s-a desfasurat la inceputul lunii decembrie, a fost organizat în cadrul proiectului „PNA-2: Promovarea procesului național de planificare a adaptării la schimbările climatice în Republica Moldova”, finanțat de către Fondul Verde pentru Climă, care are drept obiectiv reducerea riscurilor climatice pe întreg teritoriul țării noastre, prin consolidarea capacităților instituționale și tehnice privind planificarea și programarea adaptării la schimbările climatice.

În cadrul evenimentului au fost prezentate serviciile curente furnizate de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, precum și hazardele care afectează sectoarele naționale. De asemenea au fost purtate discuții privind serviciile curente, inclusiv din surse alternative utilizate de sectoarele cheie și de alți utilizatori și necesitățile acestora, dar și prezentarea potențialelor servicii care vor fi furnizate de SHS și provocările privind livrarea datelor suplimentare.

În acest context, Serviciul Hidrometeorologic de Stat multumeste tuturor participantilor pentu colaborare si implicare in cadrul atelierului.

 

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ