SEDINȚA CONSILIULUI TEHNICO-ȘTIINȚIFIC AL SHS

La 09 septembrie curent, în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), a fost organizată și desfășurată ședința Consiliului tehnico-științific al SHS. Pe lângă membrii Consiliului, la ședință au fost invitați și au participat directorul adjunct al Agenției „Apele Moldovei”, dl Radu Cazacu, precum și angajații SHS care activează în domeniul hidrologiei.

În cadrul ședinței a fost pus în discuție Programul de dezvoltare a rețelei de monitoring hidrologic pentru anii 2022-2027. Programul cuprinde descrierea situației actuale din domeniu, sistemele de observare propuse pentru îmbunătățirea rețelei de observare, riscuri în implementare, proceduri de raportare și monitorizare. De asemenea, a fost evaluat Planul etapizat pentru implementarea Programului, cât și au fost propuse măsurile/termenii privind îmbunătățirea rețelei hidrologice existente.

Programul a fost elaborat reieșind din recomandările experților în domeniu, care au realizat „Raportul privind îmbunătățirea rețelei de observare hidrologică și a capacităților operaționale instituționale pentru furnizarea de servicii climatice orientate către utilizator”, fiind contractați de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova în contextul inițiativei „Avansarea Republicii Moldovei în cadrul Proiectului național de planificare a adaptării la schimbările climatice (NAP-2)”.

Instituția noastră, conform prevederilor legale, este unica persoană juridică, pe teritoriul Republicii Moldova, care elaborează prognoze și avertizări privind fenomenele hidrometeorologice periculoase. Din aceste considerente, îmbunătățirea și modernizarea rețelelor de observare meteorologică și hidrologică, cât și extinderea serviciilor climatice sunt o prioritate pentru instituție.

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ