RESTABILIREA POSTULUI HIDROMETRIC

 

În data de 8 septembrie, 2022, angajații Serviciului Hidrometeorologic de Stat au efectuat lucrări de restabilire și amenajare a Postului hidrometric Ceadîr-Lunga, pe râul Lunga. ☞De mai mult de 8 ani acest post a fost suspendat, iar acum urmează a fi redeschis. Postul Ceadîr-Lunga face parte din Districtul Dunărea, Prut și Marea Neagră și va fi unul clasic, care va monitoriza parametrii hidrologici principali: nivelul apei, debitul, temperatura, precipitații, fenomene de îngheț, etc.

 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ