ACORD DE COOPERARE

 

 

 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Ministerului Mediului și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerul Afacerilor Interne au semnat Acordul de cooperare privind consolidarea capacității de reacție la riscurile de dezastre.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au semnat astăzi, 8 septembrie 2022, un Acord de cooperare privind consolidarea capacității de reacție la riscurile de dezastre.

Documentul a fost semnat de către șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Alexandru Oprea și directorul interimar al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Mihail Grigoraș.

Acordul are drept scop consolidarea capacității de reacție la riscurile de dezastre prin organizarea și realizarea de activități comune privind protecția populației, teritoriului, mediului înconjurător și a proprietății, în caz de pericol sau declanșare a situațiilor de urgență și excepționale.

Conform acordului, Părțile vor conlucra în baza Planului comun de acțiuni în situații de urgență sau situații excepționale condiționate de fenomene hidrometeorologice periculoase și Schemei de relaționare aferente.

Mihail Grigoraș a relatat despre prioritatea asigurării calității prognozelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat în baza prezentului Acord și oportunitatea reacționării operative în prevenirea consecințelor situațiilor excepționale.

Părțile semnatare și-au exprimat dorința de cooperare interinstituțională și au stabilit o viziune clară de comunicare în vederea prevenirii sau diminuării pagubelor cauzate de dezastre în contextul schimbărilor climatice produse la nivel global.

 

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ