PROPUNERILE REPREZENTANTULUI MFI

Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu a discutat cu reprezentanții Meteo France International (MFI) despre noi oportunități de colaborare a serviciul meteorologic de stat din Moldova (SHS) cu privire la creșterea rezilienței climatice. Modernizarea Serviciul Hidrometeorologic de Stat ar permite prognoze mai exacte, prevenirea situațiilor meteorologice extreme și protecția populației din Republica Moldova.

Prin noul proiect se propune îmbunătățirea generală a eficienței ecosistemului meteorologic național cu precădere pe îmbunătățirea prognozelor meteo și avertizare timpurie pentru o mai bună protecție a populației și a bunurilor acestora. Proiectul va include îmbunătățirea infrastructurii existente de observare, un sistem informațional integrat, un set întreg de servicii transversale cum ar fi asistență multidisciplinară pentru SHS pe toată durata proiectului. De asemenea, proiectul prevede oferirea de creștere a capacităților prin seminare de instruire pentru colaboratori. Programul va garanta transfer de cunoștințe, echipamente, dar și noi metodologii de lucru.

Reprezentanți Meteo France International garantează că, Republica Moldova se va bucura de un risc mai scăzut legat de situațiile meteo extreme, aceasta însemnând mai bună protecția a oamenilor și a bunurilor lor grației posibilității de a face prognoze mai exacte și prompte. Totodată, va oferi un suport mai bun pentru principalele sectoare ale economiei naționale prin produse meteorologice personalizate, servicii și instrumente calitative, dar și pentru a ajuta în caz de necesitate cu îmbunătățirea monitorizării schimbărilor climatice la adaptarea politicilor naționale prin creșterea de reducere a riscurilor.

Meteo France International (MFI) este specializat în implementarea proiectelor de modernizare a serviciilor meteo din întreaga lume, oferind expertiză și soluții tehnice. MFI are o colaborare frumoasă cu SHS din Moldova mai bine de 20 de ani.

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ