ÎNVERZIREA MEDIULUI "PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL"

 

 

La data de 05.11.2022, angajații Serviciului Hidrometeorologic de Stat în comun cu colegii de la Agenția de Mediu și Inspectoratul Pentru Protecția Mediului, s-au alăturat campaniei naționale de înverzire a mediului "Plantează-ți viitorul", și au plantat 5 ha de ghindă de stejar în Ocolul silvic Vatici, s.Lupa-Rece.

Campania "Plantează-ți viitorul", are ca scop sensibilizarea opiniei publice privind importanța mediului ambiant.

 

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ