NOI ȘI MEDIUL

 

Fiecare dintre noi este cel care poate face ca activitățile desfășurate să fie mai favorabile mediului și mai prietenoase oamenilor.

 Având în vedere ponderea emisiilor de gaze a mijloacelor de transport în poluarea mediului, considerăm necesar promovarea transportului ecologic/alternativ și a modului sănătos de viață. În acest sens, dar și pentru a facilita deplasarea specialiștilor care asigură observațiile agrometeorologice și colectarea probelor, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a achiziționat un set de biciclete, care a fost transmis specialiștilor în domeniu.

Utilizarea bicicletelor pentru deplasarea specialiștilor instituției nu doar va facilita activitatea lor, frecvent asociată cu deplasări spre terenurile agricole, dar va contribui și la protecția mediului.

Scopul nostru este asigurarea tuturor specialiștilor, care își desfășoară activitatea în punctele de observații amplasate la distanțe mari, cu mijloace de transport prietenoase mediului, contribuind astfel la diminuarea emisiilor de substanțe nocive și cu efect de seră.

 

 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ