LANSARE DE CARTE

 

La data de 02 iunie 2022, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a găzduit evenimentul solemn de lansare a cărților ”În memorium” și ”Meteorologie și climatologie”, dedicat comemorării renumitului cercetător, conferențiar universitar și înalt demnitar de Stat MIHAI COȘCODAN.

La eveniment au participat angajații Serviciului Hidrometeorologic de Stat, profesori de la Facultatea geografie a Universității de Stat din Tiraspol, cercetători de la Institutul de Ecologie și Geografie și persoane care au avut ocazia să-l cunoască pe renumitul savant și pedagog. Activitatea profesionistă didactică și științifică a Dlui M.COȘCODAN și-a lăsat amprenta prin numeroase cadre pregătite în domeniul geografiei, meteorologiei și climatologiei, precum și în lucrările publicate, printre care manualul ”Meteorologie și climatologie” se evidențiază prin importanța sa pentru specialiștii din cadrul SHS și care este folosit ca suport de bază în activitatea cotidiană.

 

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ