VIZITA DE LUCRU A MANAGERULUI MFI

În perioada 05 07 iulie 2022, la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, se fesfășoară vizita de lucru a managerului de vînzări din cadrul Companiei Meteo France Intemational (MFI) dl David Bousigue, pentru definirea domeniilor de cooperare și inițierea proiectului de asistență tehnică, precum și în scopul atingerii obiectivelor propuse de către reprezentantul MFI.

 

 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ