Colaborarea SMHI-SHS

Reprezentanții Institutului Suedez de Meteorologie și Hidrologie au efectuat o vizită de lucru la Serviciul Hidrometeorologic de Stat în perioada 28 iunie 01 iulie 2022.

Scopul vizitei fiind implimentarea unui proiect de asistență tehnică în domeniul tehnologiilor informaționale noi și digitalizarea serviciilor prestate de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Institutul Suedez de Meteorologie și Hidrologie este o agenție guvernamentală din Suedia și funcționează în subordinea Ministerului Mediului. De asemenea, are expertiză în domeniile meteorologiei , hidrologiei, oceanografiei și are servicii extinse și operațiuni comerciale în aceste domenii.

 

 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ