Perspectiva meteorologică pentru luna ianuarie 2022
pe teritoriul Republicii Moldova


 

În rezultatul analizei materialelor sinoptice și climatice efectuate de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în luna ianuarie, pentru teritoriul republicii se prevede următorul regim termic şi pluviometric:
-  temperatura medie lunară a aerului se prevede peste de valorile normei (norma -3..-5C);
-  cantitatea precipitațiilor vor fi sub mediile multianuale (norma 20-40 mm).

 

 

                 

 

  liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ